Navigácia

Obsah

AKTUÁLNE :::

Organizácia a podmienky výchovy y vzdelávania v MŠ - aktualizované, 26.05.2020

Prevádzka materskej školy od 01.06.2020

Pokyny pre rodičov

Vyhlásenie zákonného zástupcu - povinné

Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - povinné

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, tu si môžte stiahnuť a vyplniť :

1.) Elektronickú prihlášku.  

NA STIAHNUTIE TU : 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie /MŠ/

2.) Informácie o dieťati.

NA STIAHNUTIE TU : 

Informácie o dieťati

Potvrdenie od lekára nie je povinné, doloží sa až po otvorení škôlok.

VYPLNENÉ TLAČIVÁ JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ, PODPÍSAŤ OBIDVOMA RODIČMI /resp.zákonnými zástupcami/ a naskenované = stačí odfotiť do mobilu a poslať ako fotku na email : msponiky@gmail.com 

Správy