Navigácia

Obsah

AKTUÁLNE

 

Prihláška do MŠŽiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie /MŠ/

Informácie o dieťati: Informácie o dieťati

Informovaný súhlas rodiča dieťaťa o popkračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 

Potvrdenie detského lekára je súčasťou žiadosti (doloží sa pri nástupe do MŠ).

 

VYPLNENÉ TLAČIVÁ JE POTREBNÉ VYTLAČIŤ, PODPÍSAŤ OBIDVOMA RODIČMI /resp.zákonnými zástupcami/ a naskenované = stačí odfotiť do mobilu a poslať ako fotku na email: msponiky@gmail.com

Originál poslané tlačivá je potrebné uchovať a odovzdať pri nástupe dieťaťa do MŠ.  

 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti MŠ, ZŠ I.stupeň 

Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania v MŠ - aktualizované, 26.05.2020

Správy