Navigácia

Obsah

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneŠkolská jedáleň pri ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky

 

„Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, je umenie“

(Francois de La Rochefoucauld)

 

Ak chcete, aby sa zväčšil jedálny lístok na celú obrazovku, kliknite na nasledujúci obrázok jedálneho lístka:

obed

                                                                          

       Zamestnanci školskej jedálne                                                                   kucharka

Aurélia Madošová ......................................... hlavná kuchárka

Anna Gregorová ............................................ pomocná kuchárka

Janka Hrčková ............................................... pomocná pracovníčka

Zuzana Dupačová ......................................... vedúca školskej jedálne

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo

Časová štruktúra jedálneho lístka

V rámci piatich stravovacích dní by mali byť:

2 hlavné pokrmy mäsové

1 pokrm so zníženou dávkou mäsa t.j. hydinové alebo 

  rybacie mäso

2 pokrmy odľahčené t.j. múčne, bezmäsové,

   cestovinové....

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneV školskej jedálni pripravujeme stravu podľa materiálno-spotrebných noriem (receptúr) určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme aj jedálny lístok, v ktorom musíme zosúladiť potreby a požiadavky detí, žiakov aj dospelých stravníkov.

 

Jedálny lístok si môžete pozrieť na našej webovej stránke školy, na nástenkách v materskej škole a základnej škole.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt jedlo kresleneŠkolská   jedáleň  poskytuje  stravovanie  nielen  žiakom  našej

ZŠ s MŠ Š. Žáryho, ale aj cudzím stravníkom (dôchodcom, bývalým školským pracovníkom, zamestnancom ObÚ, zdravotného zariadenia, a sezónnym pracovníkom).

 

Naša ŠJ je zapojená do Európskeho mliečneho programu, prostredníctvom ktorého EÚ poskytuje dotácie pre školy a iné vzdelávacie zariadenia, aby mohli ponúknuť svojim žiakom vybrané mlieko a mliečne výrobky

 

Taktiež naša ŠJ využíva program s finančnou účasťou EÚ „Školské ovocie“, čo je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia alebo vybraných výrobkov do škôl. Deti v slovenských škôlkach a žiaci v školách, tak môžu konzumovať čerstvé ovocie a vybrané výrobky vypestované v našich podmienkach.

 

 
  Oválna bublina:        !!Dôležité informácie!!          Stravné poplatky                 a         úhrady stravného

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poplatky za stravu:

 • deti MŠ                                           :    1,19€    +  1€/mesačne réžia
 • deti MŠ v hmotnej núdzi                :    0,19€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ I.stupeň                             :    1,01€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ I.stupeň v HN                    :    0,01€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ II.stupeň                            :    1,09€    +  1€/mesačne réžia
 • žiaci ZŠ II.stupeň v HN                   :    0,09€    +  1€/mesačne réžia
 • zamestnanci školy                          :    1,19€    +  1,43€/réžia za jeden obed     = 2,62€
 • dôchodcovia a iný stravníci            :    1,19€    +  1,43€/réžia za jeden obed     = 2,62€ 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt písanieÚhrada stravného:

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom

 

Pri úhrade bezhotovostným prevodom používajte prosím nasledovný údaj:

 

IBAN   SK52 5600 0000 0012 5531 0005

 

Réžia sa uhrádza

1x za mesiace september a december vo výške 4€

1x za mesiace január a jún vo výške 6€  na číslo účtu

 

IBAN    SK83 5600 0000 0012 5531 4006

Stravné poplatky sa uhrádzajú v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Poniky č. 5/2016 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia s účinnosťou od 01.01.2017

 

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Súvisiaci obrázok= osobne,  telefonicky alebo zaslaním SMS

= tel. kontakt  0911 49 00 52

= v pondelok do 7,3o hodiny

= každý ďalší deň do 7,oo hod alebo deň vopred

= v prípade choroby je možné obed odobrať do 

   vlastného obedára v ŠJ Mš od 11,oo-11,15 hod

   v ostatné dni musí byť stravník odhlásený

= po chorobe je potrebné stravníka znovu

   nahlásiť

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ovocie a zelenina kreslené

Časový rozvrh výdaja stravy

desiata:             8,15 – 8,40 hod

obed MŠ:         11,00 – 11,45 hod

obed ZŠ:          12,15 –  13,15 hod

obed OcÚ:      12,00 – 12,30 hod

olovrant:          14,15 – 14,40 hod