Navigácia

Obsah

Deň otvorených dverí

Mesiac úcty k starším sme si pripomenuli aj tak, že sme privítali na pôde našej školy našich rodičov a starých rodičov.