Navigácia

Obsah

 

oznam

 

 

oznamoznam

Správy

prvá
z 4
posledná

TESTOVANIE 9-2019 (T9-2019)

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019,T9-2019) sa na našej škole v Ponikách uskutoční
3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Naši detskí ilustrátori.

Svetielko nádeje, občianske združenie z Banskej Bystrice, ktoré sa už viac ako 15 rokov venuje deťom chorým na rakovinu, vyzvalo minulý rok deti zo základných škôl, aby maľovali ich logo „Svetlušku“. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

65. Hviezdoslavov Kubín 2019

V pondelok dňa 28 januára 2019 sme na našej škole zorganizovali súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Jedličková slávnosť

Dňa 21. decembra sa žiaci aj učitelia konečne dočkali rok očakávanej Jedličkovej slávnosti. Každá trieda si pripravila program – tančeky, scénky, piesne, básne..., a tak prispela k myšlienke „trieda baví triedu“. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

100. výročie narodenia Štefana Žáryho

Dňa 12. decembra sme si pripomenuli sté výročie narodenia Štefana Žáryho, nášho rodáka, ktorého meno nosí aj naša Základná škola. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Jeseň

Jesenné tvorenie našich šikovných prváčikov...Posúďte sami :-)
celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň zdravého životného štýlu

V týždni od 15. – 19. októbra sme zorganizovali Týždeň zdravého životného štýlu. Deti si každý deň nosili do školy zdravú desiatu, rozprávali sa o význame zdravej výživy a dodržiavaní správnych zásad hygieny pre zdravie, trávili čas na čerstvom vzduchu, do vyučovania mali vložené telovýchovné chvíľky, tvorili z prírodných materiálov...aktivít plný kôš na celý týždeň. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Divadlo Clipperton – Rumcajs

V pondelok 1. októbra na našu školu zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice, aby sa žiakom predstavili s rozprávkouRumcajs, ktorý bol na Slovensku známejší pod menom Rumpeľ. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Imatrikulácia

Kedysi bolo školské kráľovstvo šťastné,
zažívali sme chvíle radostné a krásne.
Obyvatelia kráľovstva nažívali v dobrom,
darilo sa trpaslíkom i obrom.
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová

Návšteva knižnice

Naši druháci zažili v posledný novembrový štvrtok niečo nezvyčajné. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

„Šarkaniáda“

„Vypusťme drakov do oblakov“, aj v tomto duchu sa niesla tohoročná „Šarkaniáda“ pre deti 1. stupňa ZŠ. Bola to netradičná rozlúčka s letom, na ktorej naši najmenší učili lietať svojich dráčikov. Šarkany boli veľmi zaujímavé, či už vyrobené z papiera, textilu, s obrázkom najmodernejších hrdinov z detských rozprávok, malé, väčšie i tie najväčšie. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Detské dopravné ihrisko Turčianske Teplice

Dopravnú výchovu pre deti 2. - 4. ročníka ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky sa rozhodli pani učiteľky absolvovať v Turčianskych Tepliciach na detskom dopravnom ihrisku.
celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Majstrovstvá sveta v hasičskom športe

Žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Š.Žáryho Poniky sa 15. septembra 2018 zúčastnili „Majstrovstiev sveta v hasičskom športe“. Mali možnosť zažiť atmosféru medzinárodných pretekov, ktoré sledovali z tribúny športového štadióna SNP Štiavničky v BB. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Keramika pre deti

Majster keramikár v našej škole

"...a Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol mu dych života.
...a Boh videl, že je to dobré."
A tak som to teda s hlinou skúsil aj ja a poviem Vám, že je to veľmi, veľmi dobré.“

Dňa 18. júna zavítal do našej školy majster keramikár, pán Marek Novotňák z Terra Cotta galery, a zaúčal do tajomstiev práce s hlinou deti 1. a 3. ročníka. Všetky deti postupne podľa pokynov, náradia a vlastnej fantázii vytvorili dielko, ktoré im pán majster odniesol vypáliť. Už sa tešíme na hotové dielka.
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik
V dňoch 11.-15.6.2018 sa už tradične konal základný plavecký výcvik žiakov 1. stupňa
a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 6. ročníka našej ponickej školy. Tento rok sa ho
zúčastnilo 46 detí. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Dom Maríny

Exkurzia Banská Štiavnica

Exkurzia v "Dome Maríny" v Banskej Štiavnici. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Digitalizačné centrum 1

Digitalizačné centrum

Dňa 5.júna 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v digitalizačnom centre pamätníka SNP. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Príbeh mojej obce 1

Príbeh mojej obce

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Už sme o ňom písali, keď sme maľovali ohnisko a ornament z nášho regiónu. A teraz sme splnili aj tretí krok súťaže - napísali sme príbehy našej obce. Niekoľko vám ich teraz ponúkneme na prečítanie: celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
atletika 2018

Atletika

Súťaž: Atletika žiakov ZŠ
Kolo : Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Dátum konania: 18.5.2018
Miesto konania: ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM B. BYSTRICA
celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tatranskí rytieri

Tatranskí rytieri
V školskom roku 2017/2018 sa žiaci 3. ročníka zapojili do projektu Tatranskí rytieri.
celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Slávik Slovenska

Dňa 25.apríla sa „slávici“ našej školy so svojimi zlatými hrdielkami predstavili svojim spolužiakom v školskom kole súťaži Slávik Slovenska v interpretácii ľudovej piesne. Vypočuli sme si nádherné piesne z Poník i Podpoľania.
celý text

ostatné | 26. 4. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Škôlkari a Deň otvorených dverí v ZŠ

Dňa 28. 3. 2018 sa v Základnej škole s materskou školou Štefana Žáryho otvorili dvere pre všetkých. Ani my sme si túto príležitosť nenechali ujsť a navštívili sme našich kamarátov prváčikov. celý text

ostatné | 10. 4. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň učiteľov - 28. marec

Milé pani učiteľky, páni učitelia,
dnešný deň Vám právom patrí a my sa pridávame ku gratulantom. Ďakujeme za Vašu každodennú prácu a starostlivosť o nás, za všetky vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ste nás v základnej škole naučili. Prajeme Vám veľa síl, porozumenia a radosti z Vašich šikovných žiakov. Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov Vám želá „Žiacky parlament ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky“.
celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Marec - mesiac knihy

Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých, či starých. Prečo si mesiac knihy pripomíname práve v marci? celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Svetový deň vody

Svetový deň vody
Dňa 22.3. sme si na 1. stupni pripomenuli Svetový deň vody. Symbolicky sme si pripili pohárom čistej vody. Besedovali sme o dôležitosti vody pre človeka, aká je voda vzácna a prospešná pre zdravie. Hľadali a nachádzali sme vodu v ľudskom tele, v prírode, v hudbe i vo výtvarnom umení.
celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Pyžamový deň

Aj na našej škole si žiaci 1. stupňa pripomenuli Svetový deň spánku. Učili sme sa v pyžamách spolu s obľúbenými plyšovými hračkami. Hovorili sme si o význame spánku a pravidlách spánkovej hygieny. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Hanka

Čitateľský oriešok

Kresba Hanky Štecovej, 2.ročník ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky, SJL a literatúra. Poznáme finalistov celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok!
celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Návšteva kostola sv. Františka v Ponikách

Dňa 8. marca žiaci 3. ročníka v rámci blokového vyučovania predmetov Vlastiveda a Regionálna výchova navštívili vzácnu kultúrnu pamiatku našej obce – Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z roku 1310. Kapucín –brat Tadeáš im pútavo prerozprával príbehy na freskách, vysvetlil jednotlivé obrazy, zapojil do súťaže, rozdal cukríky...Bolo to veľmi poučné a príjemné predpoludnie. Keby nás nevyhnala z kostola veľká zima, asi by sme sa pokúsili niektoré fresky prekresliť. Takto sme sa následne v škole museli spoľahnúť len na pamäť...

celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Mýto pod Ďumbierom

Lyžiarsky kurz - 2018

Lyžiarsky kurz sa uskutočnil 12.2. - 16.2. 2018 v lyžiarskom stredisku Mýto pod Ďumbierom. celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky

Florbal žiačok ZŠ a OG v B. Bystrici

Okresné kolo vo florbale žiačok ZŠ a OG v B. Bystrici 2017/18
Usporiadateľ: CVČ, Havranské 9, B. Bystrica
Technické prevedenie: telocvičňa ZŠ Moskovská 2,B.Bystrica.
Termín: 27.02. 2018 celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
prvá
z 4
posledná