Navigácia

Obsah

Oznam rodičom

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade ospravedlňovania neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Tlačivo na ospravedlnenie si môžete stiahnúť na stránke školy v sekcii: Dokumenty na stiahnutie. 

Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. (tlačivo v sekcii - dokumenty na stiahnutie) 

 

 

 

OZNAM 

Vážení rodičia,

od 16.09.2020 bude vyučovanie prebiehať v plnom režime podľa rozvrhu hodín.

 

 

OZNAM

 

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách pokračuje ešte do konca kalendárneho roka 2020.

 

 

Pre žiakov ZŠ začne ŠJ variť od 3.9.2020

Prosíme rodičov, aby deti v priebehu 2. a 3.9.2020 doniesli prihlášky na obedy.  

Tlačivá nájdete na stránke školy zs-s-ms-stefana-zaryho/ v sekcii Školská jedáleň – dokumenty na stiahnutie  

 

 

Vážení rodičia, aktuálne informácie k začiatku školského roka nájdete na stránke:

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/

Rozpracované informácie na podmienky našej školy nájdete v dokumente: Pokyny k Vnútornému poriadku. Potrebné materiály k nástupu do školy 02.09.2020 /dotazník a vyhlásenie/ nájdete na našej stránke aj na stránke Ministerstva školstva. Osobne si ich môžete vyzdvihnúť pri vchode do školy 27.- 28.8.2020.  Bez nich nemôže žiak nastúpiť do školy.

Začiatok školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2.septembra o 8:00 h.

Ďakujeme za pochopenie!

 

Pokyny k Vnútornému poriadku.docx (53.95 kB)

Dotaznik.docx (20.83 kB)

Vyhlasenie.docx (15.03 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Správy

prvá
z 25
posledná

#

GULLIVEROVE CESTY


Dňa 7. novembra sa Hupsíci - druháci a žiaci z krúžku Čitateľský maratón z druhého stupňa s pani učiteľkami J. Badáni a E. Kružliakovou zúčastnili divadelného predstavenia Gulliverove cesty v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Tekvičkovia a strašidlá

Dňa 29. 10. prišli do školy na vyučovanie samé strašné strašidlá. Mnohé sme ani spoznať nemohli. V tento deň sme aj vyhodnotili súťaž vo vyrezávaných tekviciach. Zistili sme, že je to nesmierne ťažké, pretože máme tvorivé deti i rodičov.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Október - mesiac úcty k starším

Aj tento rok sme do vyučovania začlenili tému úcty k starším, osobitne k starým rodičom. Vyrábali sme pre nich darčeky, písali im pozdravy, vyznania, maľovali ich portréty...Pani zástupkyňa Balleková s deťmi z DFS Poničan pripravili i slávnostnú akadémiu pre našich starších obyvateľov obce.
Žiaci z 2. ročníka napísali takéto vyznania ( acrostich) :
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Šarkaniáda

Dňa 19.septembra sa žiaci 2.- 4. vybrali do prírody a snažili sa vyhnať draky do povetria.
Duháci si pri tejto príležitosti popasovali aj šedú kôru, jazýčky a prstíčky / tvorili cinquain.
celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň zdravej výživy

V týždni od 14. – 18. októbra sme sa na 1. stupni snažili zdravo stravovať. Každý deň sme si desiau obohatili o niečo zdravé ( ovocie, zelenina, mliečne výrobky, cereálie, orechy). Samozrejme nechýbala ani príprava ovocného šalátu.

celý text

ostatné | 25. 11. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
prvá
z 25
posledná