Navigácia

Obsah

Oznam

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Touto cestou prosíme rodičov a priateľov školy poukázať 2% zo svojich daní OZ „Ponickje deti“.

Ako postupovať:

1.       Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.


2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vypíšte Vyhlásenie ,ktoré sme rozdali deťom, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie .

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete. 

oznam

oznamoznamoznam

 

 

 

Správy

prvá
z 5
posledná

#

Slávik Slovenska

Dňa 15. apríla 2019 sme zorganizovali školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska.
Je to už 29. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Farebný týždeň

V týždni od 8. do 12. apríla 2019 sme si oživili chodenie do školy v rovnakých farbách. Bolo milé vidieť ako to „chytilo“ úplne všetkých – nielen maličkých, ale aj veľkých deviatakov, učiteľov aj ostatných zamestnancov školy. celý text

ostatné | 17. 4. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Trochu inak u štvrtákov

Na vlastivede u štvrtákov nezastupiteľnú rolu majú i úlohy s príbehmi, povesťami a ilustráciami. V blokovom vyučovaní s pracovným vyučovaním sme už vytvorili napr. vartovku z kartónu, venovali sme sa vyšívaniu, tvorbe prezentácií, bábok – postáv k povestiam, ktoré následne zahrali.
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami vyhlásili tento rok už
34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí.
Každoročne sa zapája i naša škola.
S veľkou radosťou sme prijali správu, že naša žiačka 1. ročníka Alenka Urbanová so svojou výtvarnou prácou postúpila do celoslovenského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce.

Emília Kružiaková


celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

0.ročník súťaže v tvorivom písaní „Žáryho pero“

Téma úvodného ročníka :
Žáryho úsmevné údolie – miesto, kde žijem.

Dňa 20. marca. 2019 sme na našej základnej škole vyhlásili súťaž v tvorivom písaní „Žáryho pero“.
Poslaním podujatia bolo podporiť a rozvíjať tvorivosť, predstavivosť, kultivovať slovenský jazyk, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Vyučovanie v maskách

V piatok dňa 1. marca našu školu ovládlo zvláštne kúzlo, lebo všetkých – malých, veľkých i učiteľov premenilo na rozprávkové a iné bytosti. celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň vody

Bez vody nebude jedlo,
bez jedla nebudeme my...
Každý z nás môže pomôcť!
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Deň počatého dieťaťa

Dňa 25. marca sme si pripomenuli Deň počatého dieťaťa. Okrem bielej stužky, ktorá je symbolom rešpektovania práva na život od počatia, si deti mohli podržať v dlani model dieťaťa v prvom trimestri – vek 12. týždeň tehotenstva. V každej triede prebehli diskusie na túto tému.
celý text

ostatné | 27. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Florbal

Naši žiaci aj žiačky 2.stupňa sa zúčastnili vo februári okresných kôl vo florbale. Chlapci vo svojej skupine skončili na štvrtom mieste. Dievčatá sa stali celkovými VÍŤAZKAMI OKRESU Banská Bystrica a postupujú do krajského kola, ktoré sa odohrá 21.03.2019 v Detve. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Športová gymnastika

Naši žiaci sa jedenkrát do týždňa stretávajú na športovom krúžku - športová gymnastika.Tento rok sa žiaci aj žiačky prvého stupňa prvýkrát zúčastnia okresného kola gymnastického štvorboja v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Korčuľovanie na ľade

Počas mrazivých dní sme mali telesnú výchovu na ľade pri obecnom úrade. Ďakujeme hasičom za túto možnosť. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Lyžiarsky kurz 2019

V dňoch 11.-15.02.2019 v stredisku Jasná Chopok sa konal lyžiarsky kurz, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého stupňa našej školy. celý text

ostatné | 19. 3. 2019 | Autor: Martina Šávoltová

TESTOVANIE 9-2019 (T9-2019)

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019,T9-2019) sa na našej škole v Ponikách uskutoční
3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.
celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Naši detskí ilustrátori.

Svetielko nádeje, občianske združenie z Banskej Bystrice, ktoré sa už viac ako 15 rokov venuje deťom chorým na rakovinu, vyzvalo minulý rok deti zo základných škôl, aby maľovali ich logo „Svetlušku“. celý text

ostatné | 18. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

65. Hviezdoslavov Kubín 2019

V pondelok dňa 28 januára 2019 sme na našej škole zorganizovali súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, ktorý je známy pod menom Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. celý text

ostatné | 12. 2. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Jedličková slávnosť

Dňa 21. decembra sa žiaci aj učitelia konečne dočkali rok očakávanej Jedličkovej slávnosti. Každá trieda si pripravila program – tančeky, scénky, piesne, básne..., a tak prispela k myšlienke „trieda baví triedu“. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

100. výročie narodenia Štefana Žáryho

Dňa 12. decembra sme si pripomenuli sté výročie narodenia Štefana Žáryho, nášho rodáka, ktorého meno nosí aj naša Základná škola. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Martina Šávoltová
#

Jeseň

Jesenné tvorenie našich šikovných prváčikov...Posúďte sami :-)
celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Týždeň zdravého životného štýlu

V týždni od 15. – 19. októbra sme zorganizovali Týždeň zdravého životného štýlu. Deti si každý deň nosili do školy zdravú desiatu, rozprávali sa o význame zdravej výživy a dodržiavaní správnych zásad hygieny pre zdravie, trávili čas na čerstvom vzduchu, do vyučovania mali vložené telovýchovné chvíľky, tvorili z prírodných materiálov...aktivít plný kôš na celý týždeň. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Divadlo Clipperton – Rumcajs

V pondelok 1. októbra na našu školu zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice, aby sa žiakom predstavili s rozprávkouRumcajs, ktorý bol na Slovensku známejší pod menom Rumpeľ. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Imatrikulácia

Kedysi bolo školské kráľovstvo šťastné,
zažívali sme chvíle radostné a krásne.
Obyvatelia kráľovstva nažívali v dobrom,
darilo sa trpaslíkom i obrom.
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová

Návšteva knižnice

Naši druháci zažili v posledný novembrový štvrtok niečo nezvyčajné. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

„Šarkaniáda“

„Vypusťme drakov do oblakov“, aj v tomto duchu sa niesla tohoročná „Šarkaniáda“ pre deti 1. stupňa ZŠ. Bola to netradičná rozlúčka s letom, na ktorej naši najmenší učili lietať svojich dráčikov. Šarkany boli veľmi zaujímavé, či už vyrobené z papiera, textilu, s obrázkom najmodernejších hrdinov z detských rozprávok, malé, väčšie i tie najväčšie. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Detské dopravné ihrisko Turčianske Teplice

Dopravnú výchovu pre deti 2. - 4. ročníka ZŠ s MŠ Š. Žáryho Poniky sa rozhodli pani učiteľky absolvovať v Turčianskych Tepliciach na detskom dopravnom ihrisku.
celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Majstrovstvá sveta v hasičskom športe

Žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ Š.Žáryho Poniky sa 15. septembra 2018 zúčastnili „Majstrovstiev sveta v hasičskom športe“. Mali možnosť zažiť atmosféru medzinárodných pretekov, ktoré sledovali z tribúny športového štadióna SNP Štiavničky v BB. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Keramika pre deti

Majster keramikár v našej škole

"...a Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol mu dych života.
...a Boh videl, že je to dobré."
A tak som to teda s hlinou skúsil aj ja a poviem Vám, že je to veľmi, veľmi dobré.“

Dňa 18. júna zavítal do našej školy majster keramikár, pán Marek Novotňák z Terra Cotta galery, a zaúčal do tajomstiev práce s hlinou deti 1. a 3. ročníka. Všetky deti postupne podľa pokynov, náradia a vlastnej fantázii vytvorili dielko, ktoré im pán majster odniesol vypáliť. Už sa tešíme na hotové dielka.
celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
#

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik
V dňoch 11.-15.6.2018 sa už tradične konal základný plavecký výcvik žiakov 1. stupňa
a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 6. ročníka našej ponickej školy. Tento rok sa ho
zúčastnilo 46 detí. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Dom Maríny

Exkurzia Banská Štiavnica

Exkurzia v "Dome Maríny" v Banskej Štiavnici. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Digitalizačné centrum 1

Digitalizačné centrum

Dňa 5.júna 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v digitalizačnom centre pamätníka SNP. celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
Príbeh mojej obce 1

Príbeh mojej obce

Ornamentálna mapa je školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Už sme o ňom písali, keď sme maľovali ohnisko a ornament z nášho regiónu. A teraz sme splnili aj tretí krok súťaže - napísali sme príbehy našej obce. Niekoľko vám ich teraz ponúkneme na prečítanie: celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Martina Šávoltová
prvá
z 5
posledná