Obec Poniky
Poniky

Premena tradičnej školy na modernú

"Čo by našli Turci dnes v Ponikách"

Žiadateľ: Základná škola s materskou školou Poniky
Sektor: Verejný
Operečný program: Vzdelávanie
Prioritná os1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie1.1: Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky
Kód ITMS: 26110130121
Cieľ projektu: Zvýšiť kvalitu vzdelávania uskutočnením obsahovej prestavby s využitím inovovaných metód a foriem výučby a pripraviť žiaka pre
potreby vedomostnej spoločnosti.


1. špecifický cieľ projektu: Tvorba školského vzdelávacieho programu školy v súlade so štátnym vzdelávacím programom.
2. špecifický cieľ projektu: Zvyšovanie kompetencií učiteľov v oblasti zavádzania inovačných metód a foriem do vyučovacieho procesu.
3. špecifický cieľ projektu: Zavedenie nových foriem a metód do vyučovacieho procesu.

 

ČASOVÝ  RÁMEC  REALIZÁCIE  PROJEKTU

Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch 24 mesiacov
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity Koniec realizácie aktivity
1.1 Analýza potrieb školy 10/2009 12/2010
1.2 Školský vzdelávací program pre ISCED 1 a ISCED 2 12/2009 8/2011
2.1 Vzdelávanie pedagógov zamerané na zavádzanie inovačných metód a foriem do vyučovacieho procesu a na tvorbu výučbového materiálu s využitím interaktívnej tabule 1/2010 8/2011
3.1 Blokové vyučovanie v  2., 3. a 6. ročníku základnej školy 9/2010 6/2011
3.2 Projektové vyučovanie v 6. a 7. ročníku základnej školy 9/2010 6/2011
3.3 Integrované tematické vyučovanie na prvom stupni základnej školy 1/2010 2011
PODPORNÉ  AKTIVITY

 

Riadenie projektu 10/2009 9/2011
Publicita a informovanosť 10/2009 9/2011

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:31
TÝŽDEŇ:1864
CELKOM:749797