Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

36/2019

600,00 EUR Šesťstoeuro

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

20.05.2019

Zmluva č.769/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

35/2019

1 800,00 EUR Jedentisícosemsto

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Poniky

15.05.2019

Zmluva o poskytnutí daru

34/2019

300,00 EUR Tristo

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

15.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančného daru

33/2019

200,00 EUR Dvesto

AG-Poniky, s.r.o.

Obec Poniky

10.05.2019

Zmluva o príspevku

33/2019

50,00 EUR päťdesiat

COOP Jednota Krupina

Obec Poniky

10.05.2019

Zmluva č. 39 692 o poskytnutí dotácie DPO SR

32/2019

3 000,00 EUR Tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

10.05.2019

Darovacia zmluva

31/2019

200,00 EUR Dvesto

Evonik Fermas s.r.o.

Obec Poniky

26.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

28/2019

500,00 EUR Päťsto euro

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

17.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

30/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Iveta Hiadlovská,

Obec Poniky

17.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

29/2019

60,00 EUR Šesťdesiat

Marcela Golianová

Obec Poniky

12.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

27/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

Pavol Lomen

Obec Poniky

12.04.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

26/2019

nula eur

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

01.04.2019

Zmluva o dielo príprava projektovej dokumentácie č. 2019040103

25/2019

7 650,00 EUR

PROFILAXIS found OZ

Obec Poniky

01.04.2019

Mandátna zmluva

24/2019

20 023,20 EUR dvadsaťtisícdvadsaťtri eur a 20 centov

Real + spol.s.r.o.

Obec Poniky

01.04.2019

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác „Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky“

23/2019

660 000,00 EUR

DAG SLOVAKIA, a. s.

Obec Poniky

26.03.2019

Zmluva o účinkovaní uzatvorená

22/2019

200,00 EUR

Lucia Panáčková

Obec Poniky

18.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

21/2019

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc euro

Športový klub OPL

Obec Poniky

12.03.2019

Zmluva o spolupráci

20/2019

4 500,00 EUR štyritisícpäťsto eur

PROFILAXIS found OZ

Obec Poniky

07.03.2019

Zmluva o výpožičke výstavy

19/2019

Neuvedené

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Obec Poniky

07.03.2019

Dohoda o rozviazaní dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva

18/2019

Neuvedené

ŠK OPL Poniky

Obec Poniky

07.03.2019

Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

17/2019

479 366,00 EUR

OPL spol. s.r.o.

Obec Poniky

27.02.2019

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

16/2019

0,00 EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Poniky

25.02.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Kultúrny dom Ponická Lehôtka

15/2019

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

25.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2019

37,00 EUR Tridsaťsedem

Matušková Katarína

Obec Poniky

25.02.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Kultúrny dom Ponická Lehôtka

13/2019

0,00 EUR nula

Ľubomír Kaplán

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: