Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

91/2018/KD

nula

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

03.12.2018

Komisionárska zmluva

90/2018

neuvedené

Dušan Majer - Knihkúpectvo DUMA

Obec Poniky

30.11.2018

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

89/2018

135,00 EUR jedenstotridsaťpäť euro

Ing. Ján Beňo

Obec Poniky

29.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

88/2018

neuvedené

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Obec Poniky

26.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

7/2018/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Anna Kapustíková

Obec Poniky

23.11.2018

Dohoda o bezplatnom využití nehnuteľnosti

87/2018 KDPH

nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

16.11.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

86/2018/KDPH

nula

Juraj Zamkovský

Obec Poniky

15.11.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

85/2018/KDPL

nula

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

13.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

99/2009/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Jaroslav Horňáček

Obec Poniky

31.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

84/2018

4 701,13 EUR štyritisícsedemstojeden eur a 13 centov

STRABAG, s.r.o.

Obec Poniky

26.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

83/2018/KD

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Jana Ondrejková

Obec Poniky

26.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

82/2018/KD

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Jana Ondrejková

Obec Poniky

26.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

81/2015/KD

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Jana Ondrejková

Obec Poniky

26.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

79/2018/KD

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Ján Beňo

Obec Poniky

26.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

78/2018/KD

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ing. Ján Beňo

Obec Poniky

25.10.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

80/2018/KD ÚB

20,00 EUR dvadsať

Ing. Ján Beňo

Obec Poniky

25.10.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

77/2018/KD

nula

Ján Piaček

Obec Poniky

25.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

82/2007/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Janka Palovičová

Obec Poniky

25.10.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

106/2006/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Janka Palovičová

Obec Poniky

24.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 44/2018

76/2018

1 196,41 EUR jedentisícstodeväťdesiatšesť euro a 41 centov

ASTA-STAV s.r.o.

Obec Poniky

24.10.2018

Zmluva o poskytnutí financií z PR obce Poniky na rok 2018

74/2018

1 350,00 EUR Jedentisíctristopäťdesiat euro

PaedDr. Eva Šávoltová

Obec Poniky

22.10.2018

Zmluva o pskytnutí financií z Participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018

73/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Drienok Poniky o. z.

Obec Poniky

22.10.2018

Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách

72/2018

35,00 EUR ostatné viď zmluva

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

19.10.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie NŠP výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Obci Poniky

71/2018

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Poniky

18.10.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

70/2018

nula

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: