Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

59/2018

Neuvedené

Obec Poniky

STRABAG, s.r.o.

20.08.2018

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

58/2018

0,00 EUR

Obec Poniky

Marius Pedersen, a.s.

20.08.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

57/2016/HROB

4,98 EUR štyri eurá deväťdesiatosem centov

Ján Gálus

Obec Poniky

14.08.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

55/2018

27,00 EUR dvadsaťsedem

Kristína Urbanová

Obec Poniky

14.08.2018

Mandátna zmluva

54/2018

260,00 EUR

Real + spol.s.r.o.

Obec Poniky

13.08.2018

Zmluva o dielo

53/2018

11 965,44 EUR

Milan Strieborný Radio-opravovňa

Obec Poniky

10.08.2018

Mandátna zmluva

54/2018

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Real + spol.s.r.o.

Obec Poniky

08.08.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

52/2018

22 433,22 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Poniky

01.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

51/2018

3 000,00 EUR Tritisíc

BIKE VILLAGE

Obec Poniky

27.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

50/2018

neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Poniky

24.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2018

33,00 EUR tridsaťtri

Jozef Tkáč

Obec Poniky

24.07.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

5/2018-HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Zoja Potkanová

Obec Poniky

19.07.2018

Zmluva o dielo č. 44/2018 O zabezpečení realizácie stavby uzavretá podľa ustanovení par . 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

44/2018

56 411,29 EUR

ASTA-STAV s.r.o.

Obec Poniky

06.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

43/2018

Neuvedené

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obec Poniky

04.07.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme nehnuteľných vecí

42/2018

10,00 EUR desať

VLADARIA o.z.

Obec Poniky

29.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

48/2018

33,00 EUR tridsaťtri

Katarína Urbánková

Obec Poniky

27.06.2018

Mandátna zmluva

41/2018

1 544,00 EUR Jedentisícpäťstoštyridsaťštyri

Obec Poniky

Real + spol.s.r.o.

08.06.2018

Zmluva o dielo

40/2018

150 633,01 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Poniky

07.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

39/2018

10,00 EUR desať eur

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

30.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

35/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Obec Poniky

AGRO-PONIKY s.r.o.

30.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

34/2018

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Poniky

AG-Poniky, s.r.o.

30.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme nehnuteľných vecí

33/2018

300,00 EUR stristo

Miroslav Šávolt

Obec Poniky

28.05.2018

Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb

32/2018

700,00 EUR Sedemsto euro

Obec Poniky

LESY SR, š.p.

24.05.2018

Darovacia zmluva

31/2018

100,00 EUR Jednosto eur

Evonik Fermas s.r.o.

Obec Poniky

23.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

9/2011/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ján Zachar

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: