Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.10.2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia

68/2019

290,00 EUR dvestodeväťdesiat eur

Divadielko "Z klobúka"

Obec Poniky

02.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

67/2019

33,00 EUR Tridsaťtri

BUBU SK s.r.o.

Obec Poniky

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní služieb s užívaním CMN

66/2019

648,00 EUR Šesťstroštyridsaťosem € ročne

DATALAN, a.s.

Obec Poniky

30.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

65/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Viera Hrčková

Obec Poniky

26.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

64/2019

0,00 EUR nula

Drienok Poniky o. z.

Obec Poniky

23.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

63/2019

neuvedená

Banskobystrické regionálne združenie obcí

Obec Poniky

20.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

62/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Anna Klimentová

Obec Poniky

20.09.2019

Príkazná zmluva

4/2019

270,00 EUR dvestosedemdesiat eur

Milan Lukáč

Obec Poniky

12.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

234/2013

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mgr. Zuzana Šalingová

Obec Poniky

12.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

23/2006

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mgr. Zuzana Šalingová

Obec Poniky

12.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2013

2/2013

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Mgr. Zuzana Šalingová

Obec Poniky

06.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

61/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Kartík Pavol

Obec Poniky

06.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

30/2011

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mgr. Andrea Filipová

Obec Poniky

04.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

60/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Mikušová Mária

Obec Poniky

03.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

59/2019

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Zuzana Dišková

Obec Poniky

03.09.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

58/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Oľga Uhríková

Obec Poniky

02.09.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

4/2019

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Giertlová

Obec Poniky

12.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

105/2006

1,66 EUR jedno euro a 66 centov

Viera Rosenbergerová

Obec Poniky

12.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

104/2006

1,66 EUR jedno euro a 66 centov

Viera Rosenbergerová

Obec Poniky

09.08.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

57/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Mária Magnová

Obec Poniky

06.08.2019

Príkazná zmluva č. 3

56/2019

210,00 EUR dvestodesať eur

Vojtěch Petlach

Obec Poniky

05.08.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 4/2015

55/2019

33,20 EUR Tridsaťtri euro 20 centov

Mária Petrovičová

Obec Poniky

02.08.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

54/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Beáta Berkyová

Obec Poniky

31.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

164/2006

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Juraj Kosec

Obec Poniky

29.07.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

70ú2007

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Bc. Viera Repiská

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: