Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2018

Zmluva o dielo

40/2018

150 633,01 EUR

STRABAG, s.r.o.

Obec Poniky

07.06.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

39/2018

10,00 EUR desať eur

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

30.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

35/2018

150,00 EUR Jednostopäťdesiat

Obec Poniky

AGRO-PONIKY s.r.o.

30.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

34/2018

100,00 EUR Jednosto eur

Obec Poniky

AG-Poniky, s.r.o.

30.05.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov a o nájme nehnuteľných vecí

33/2018

300,00 EUR stristo

Miroslav Šávolt

Obec Poniky

28.05.2018

Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb

32/2018

700,00 EUR Sedemsto euro

Obec Poniky

LESY SR, š.p.

24.05.2018

Darovacia zmluva

31/2018

100,00 EUR Jednosto eur

Evonik Fermas s.r.o.

Obec Poniky

23.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

9/2011/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ján Zachar

Obec Poniky

23.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

48/2016/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Martina Zacharová

Obec Poniky

23.05.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

27/2018

30,00 EUR

no-one, s.r.o.

Obec Poniky

21.05.2018

Zmluva o spolupráci

30/2018

310,00 EUR Tristodesať eur

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poniky

21.05.2018

Darovacia zmluva

29/2018

200,00 EUR Dvesto euro

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

Obec Poniky

21.05.2018

Darovacia zmluva

28/2018

60,00 EUR Šesťdesiat euro

COOP Jednota Krupina

Obec Poniky

18.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

20/2018

500,00 EUR Päťsto euro

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

10.05.2018

Zmluva o dielo

26/2018

4 000,00 EUR

EFO Consulting, s.r.o.

Obec Poniky

10.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

64/2016/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Renáta Rymarenková

Obec Poniky

10.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

15/2011/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Renáta Rymarenková

Obec Poniky

10.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

63/2016/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Renáta Rymarenková

Obec Poniky

10.05.2018

Mandátna zmluva

25/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto euro

JUDr.Ľubica Blažejová, advokátka

Obec Poniky

09.05.2018

MANDÁTNA ZMLUVA uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

24/2018

9 638,00 EUR deväťtisícšestotridsaťosem eur

Real + spol.s.r.o.

Obec Poniky

09.05.2018

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchod. zákonníka

23/2018

1 300,00 EUR tisíctristo

EFO Consulting, s.r.o.

Obec Poniky

04.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

38804

3 000,00 EUR Tritisíc euro

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poniky

02.05.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

2/2018/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Jana Chromeková

Obec Poniky

30.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

28/2010/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

30.04.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

29/2010/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: