Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.08.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, v spojení so zákonom o advokácii

41/2020

16,60 EUR /minimálne a následne podľa § 9 a nas. Vyhlášky 655/2004 Z.z. (advokátska tarifa) za každý úkon právnej služby zvýšená o DPH

Obec Poniky

JUDr. Marek Glemba

24.07.2020

ZMLUVA O DIELO Na vykonanie stavebných prác: „Obnova Pamätníka rumunských hrdinov v obci Poniky“

40/2020

15 750,00 EUR

Obec Poniky

BLAŠKO – LATTA a spol. s.r.o.

21.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 31/2010

31/2010

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Alena Lamrichová

Obec Poniky

21.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 35/2008

35/2008

3,32 EUR Tri euro a 32 centov

Alena Lamrichová

Obec Poniky

17.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2020

2/2020

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Zuzana Hríbiková

Obec Poniky

14.07.2020

Príkazná zmluva

19/2020

780,00 EUR sedemstoosemdesiat eur

Anna Palovičová

Obec Poniky

10.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 132/2006

132/2006

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Viera Blašková

Obec Poniky

10.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 97/2007

97/2007

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Viera Blašková

Obec Poniky

02.07.2020

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

39/2020

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Poniky

22.06.2020

Licenčná zmluva

38/2020

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem euro

TENDERnet s.r.o.

Obec Poniky

05.06.2020

Darovacia zmluva

37/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia TA3

Obec Poniky

05.06.2020

Zmluva o nájme NP - KD Poniky

36/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Beáta Zacharová

Obec Poniky

05.06.2020

Zmluva o nájme NP - KD Ponická Huta

35/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Šajgal Tomáš

Obec Poniky

05.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

34/2020

neuvedené

no-one, s.r.o.

Obec Poniky

01.06.2020

Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení

33/2020

0,00 EUR bezplatne

Obec Poniky

CIRKEVNÝ ZBOR EVANJE LICKEJ CIRKVI A.V. (na Slovensku)

29.05.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci číslo: 2020041501 (ďalej len „zmluva“) zo dňa 15.4.2020 (ďalej len „dodatok č.1“)

2020041501

Neuvedené

Obec Poniky

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

26.05.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 22/2019 zo dňa 22.02.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 22/2019 zo dňa 22

29 004,70 EUR

DAG SLOVAKIA, a. s.

Obec Poniky

25.05.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31/2020

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Mária Piarová

Obec Poniky

19.05.2020

Príkazná zmluva č. 18/2020

30/2020

260,00 EUR dvestošesťdesiat eur

Anna Palovičová

Obec Poniky

11.05.2020

Zmluva o dielo

29/2020

4 560,00 EUR štyritisícpäťstošesťdesiat eur

eR STAR, s.r.o.

Obec Poniky

11.05.2020

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

28/2020

2 300,00 EUR dvetisíctristo eur

eR STAR, s.r.o.

Obec Poniky

21.04.2020

Dohoda

27/2020

neuvedená

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

Obec Poniky

21.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 28/2011

28/2011

33,20 EUR Tridsaťtri euro 20 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

17.04.2020

Mandátna zmluva č.2020041602

26/2020

3 900,00 EUR Tritisícdeväťsto eur

Profilaxis found, OZ

Obec Poniky

15.04.2020

Zmluva o spolupráci

25/2020

7 350,00 EUR sedemtisíctristopäťdesiat eur

Rozvoj regiónov združenie právnických osôb

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: