Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.10.2020

Zmluva o spolupráci č. 02/2020/UMB-PP

52/2020

0,00 EUR nula

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obec Poniky

08.10.2020

Zmluva o poskytnutí kvalifikovaných dôveryhodných služieb

51/2020

bezodplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Poniky

02.10.2020

Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách - chodníky

50/2020

viď zmluva podľa výkonu

Bager Plus s.r.o.

Obec Poniky

30.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 89/2009

89/2009

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Demianová

Obec Poniky

25.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2020

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Pavol Kosec

Obec Poniky

24.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

48/2020

17,00 EUR Sedemnásť

Anna Demianová

Obec Poniky

21.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

47/2020

14,00 EUR štrnásť

Sojková Oľga

Obec Poniky

21.09.2020

Zmluva o nájme NP - KD Ponická Huta

46/2020

24,00 EUR Dvadsaťštyri

Ing. Vladislav Šooš

Obec Poniky

17.09.2020

Zmluva o poskytovaní služieb na miestnych komunikáciách

45/2020

0,00 EUR

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

02.09.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

44/2020

0,00 EUR nula

Folklórna skupina Poničan, v zastúpení Zuzanou Dupačovou

Obec Poniky

02.09.2020

Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho používanie

43/2000

2 958,00 EUR Dvetisícdeväťstopäťdesiatosem

Newvend s.r.o.

Obec Poniky

25.08.2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

42/2020

30,00 EUR Tridsať eur za mesiac

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

Obec Poniky

19.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 27/2006

27/2006

3,32 EUR Tri euro a 32 centov

Mária Mikušová

Obec Poniky

19.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 32/2010

32/2010

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Mária Mikušová

Obec Poniky

12.08.2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka, v spojení so zákonom o advokácii

41/2020

16,60 EUR

Obec Poniky

JUDr. Marek Glemba

24.07.2020

ZMLUVA O DIELO Na vykonanie stavebných prác: „Obnova Pamätníka rumunských hrdinov v obci Poniky“

40/2020

15 750,00 EUR

Obec Poniky

BLAŠKO – LATTA a spol. s.r.o.

21.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 31/2010

31/2010

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Alena Lamrichová

Obec Poniky

21.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 35/2008

35/2008

3,32 EUR Tri euro a 32 centov

Alena Lamrichová

Obec Poniky

17.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 2/2020

2/2020

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Zuzana Hríbiková

Obec Poniky

14.07.2020

Príkazná zmluva

19/2020

780,00 EUR sedemstoosemdesiat eur

Anna Palovičová

Obec Poniky

10.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 132/2006

132/2006

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Viera Blašková

Obec Poniky

10.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 97/2007

97/2007

33,20 EUR Tridsaťtri euro a 20 centov

Viera Blašková

Obec Poniky

02.07.2020

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu

39/2020

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Poniky

22.06.2020

Licenčná zmluva

38/2020

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem euro

TENDERnet s.r.o.

Obec Poniky

05.06.2020

Darovacia zmluva

37/2020

500,00 EUR Päťsto

Nadácia TA3

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: