Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2020

KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

15/2020

70 000,00 EUR

Oľga Prostredníková,rod. Pelcová

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 30/2010

30/2010

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 76/2016

76/2016

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 196/2013

196/2013

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Anna Poliaková

Obec Poniky

25.02.2020

Zmluva o účinkovaní

14/2020

250,00 EUR Dvestopäťdesiat

ĽH Poničan, zast. Ing. Katarínou Šurinovou

Obec Poniky

19.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2020

5 000,00 EUR Päťtisíc euro

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obec Poniky

19.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc euro

Športový klub OPL

Obec Poniky

18.02.2020

Zmluva o nájme NP - KD Ponická Huta

12/2020

0,00 EUR nula

Alžběta Kelemachová

Obec Poniky

17.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 138/2006

138/2006

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Ondrej Albert

Obec Poniky

17.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 25/2007

25/2007

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Ondrej Albert

Obec Poniky

11.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 41/2010

41/2010

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Mgr. Jana Turčanová

Obec Poniky

04.02.2020

Zmluva o dielo č. 200103

10/2020

100,00 EUR Jedensto

Ing. Martina Babicová PROJEKTOVÉ PORADENSTVO

Obec Poniky

31.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

09/2020

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Juraj Ondrejko

Obec Poniky

31.01.2020

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb v oblasti verejného obstarávania č 2020013101

8/2020

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Občianske združenie Zvolensko

Obec Poniky

27.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 120/2007

120/2007

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Slavomíra Lásiková

Obec Poniky

27.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 128/2008

128/2008

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Slavomíra Lásiková

Obec Poniky

24.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

07/2020

0,00 EUR nula

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obec Poniky

24.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

06/2020

34,00 EUR Tridsaťštyri

Orosová Mária

Obec Poniky

23.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 81/2009

81/2009

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Ján Močko

Obec Poniky

23.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 22/2006

22/2006

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Ján Močko

Obec Poniky

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

05/2020

0,00 EUR nula

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obec Poniky

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

04/2020

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

03/2020

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

02/2020

0,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obec Poniky

07.01.2020

Zmluva o ukladaní odpadu na Skládku Zvolenská Slatina

1/2020

Neuvedené

Spoločnosť Pohronie a.s.

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: