Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2019

Zmluva o poskytnutí financií z Participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2019

95A/2019

559,38 EUR päťstopäťdesiatdeväť eur a 38 centov

Katarína Lomenová

Obec Poniky

03.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

95/2019

0,00 EUR nula

Ľubomír Kaplán

Obec Poniky

29.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 9/2008

9/2008

4,98 EUR Štyri euro 98 centov

Dalibor Pertzian

Obec Poniky

28.11.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

94/2019

0,00 EUR nula

Galileo Coporation s.r.o.

Obec Poniky

28.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

93/2019

948,00 EUR Deväťstoštyridsaťosem

Galileo Coporation s.r.o.

Obec Poniky

27.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Ponická Lehôtka

92/2019

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Ponická Lehôtka

91/2019

0,00 EUR nula

Mgr. Piarová Katarína

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov - KD Ponická Huta

90/2019

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

22.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

89/2019

43,00 EUR

Eva Sámelová

Obec Poniky

22.11.2019

Zmluva o nájme NP

88/2019

0,00 EUR nula

Drienok Poniky o. z.

Obec Poniky

22.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

87/2019

0,00 EUR nula

ZO SZPB

Obec Poniky

22.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

86/2019

0,00 EUR nula

ZO SZPB

Obec Poniky

22.11.2019

Zmluva o nájme

85/2019

34,00 EUR Tridsaťštyri

Marta Hrašková

Obec Poniky

21.11.2019

Darovacia zmluva

84/2019

500,00 EUR päťsto

ECOSTAR, a.s.,

Obec Poniky

21.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

83/2019

0,00 EUR nula

Občianske združenie Ponickje deti

Obec Poniky

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 192/2013

192/2013

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 66/2008

66/2008

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 15/2006

15/2006

3,32 EUR Tri euro 32 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

20.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku č. 67/20136

67/2013

1,66 EUR Jedno euro 66 centov

Jana Šávoltová

Obec Poniky

20.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

82/2019

0,00 EUR Nula eur

Mgr. Piarová Katarína

Obec Poniky

19.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

81/2019

27,00 EUR Dvadsaťsedem

Vladimír Kucej

Obec Poniky

19.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

80/2019

0,00 EUR nula

Mgr. Kňaze Tomáš

Obec Poniky

19.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

79/2019

0,00 EUR nula

Mgr. Piarová Katarína

Obec Poniky

19.11.2019

Zmluva o dielo

78/2019

18 507,84 EUR

ENERCOM s.r.o.

Obec Poniky

18.11.2019

Zmluva o dielo

44

4 560,00 EUR

Obec Poniky

ABRIS-SK s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: