Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2019

Zmluva o dielo

10/2019

990,00 EUR Deväťstodeväťdesiat euro

PROFILAXIS found OZ

Obec Poniky

04.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

09/2019

70,40 EUR Sedemdesiat/0,40 € mesačne

SENIORKA, n.o.

Obec Poniky

11.01.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

08/2019

27,00 EUR dvadsať sedem

Ing. Milan Šatka

Obec Poniky

11.01.2019

Dohoda o bezplatnom dlhodobom využití nehnuteľnosti

07/2019

0,00 EUR nula

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

10.01.2019

Dohoda o bezplatnom využití nehnuteľnosti

6/2019

nula

Vladimír Kucej

Obec Poniky

07.01.2019

Memorandum o spolupráci

05/2019

neuvedené

Slovenské centrum obstarávania

Obec Poniky

04.01.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Kultúrny dom Ponická Lehôtka

04/2019

0,00 EUR nula

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obec Poniky

04.01.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Ponický dom, Poniky

03/2019

0,00 EUR nula

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obec Poniky

03.01.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Kultúrny dom Ponická Lehôtka

02/2019

0,00 EUR nula

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obec Poniky

03.01.2019

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - Kultúrny dom Ponická Lehôtka

01/2019

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

20.12.2018

Mandátna zmluva

97/2018

3 330,00 EUR tritisíctristotridsať eur

Real + spol.s.r.o.

Obec Poniky

19.12.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - KD Ponická Lehôtka

96/2018

0,00 EUR nula

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

19.12.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti- KD Ponická Huta

95/2018

0,00 EUR nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

19.12.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití KD Poniky

94/2018

0,00 EUR nula

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obec Poniky

14.12.2018

Zmluva o dielo

93/2018

149 666,40 EUR jednostoštyridsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatšesť eur a 40 centov

PUR-STAV KB, s.r.o.

Obec Poniky

10.12.2018

Komisionárska zmluva

92/2018

0,00 EUR

RECON s.r.o

Obec Poniky

06.12.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

91/2018/KD

nula

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

03.12.2018

Komisionárska zmluva

90/2018

neuvedené

Dušan Majer - Knihkúpectvo DUMA

Obec Poniky

30.11.2018

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

89/2018

135,00 EUR jedenstotridsaťpäť euro

Ing. Ján Beňo

Obec Poniky

29.11.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

88/2018

neuvedené

Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.

Obec Poniky

26.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

7/2018/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Anna Kapustíková

Obec Poniky

23.11.2018

Dohoda o bezplatnom využití nehnuteľnosti

87/2018 KDPH

nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

16.11.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

86/2018/KDPH

nula

Juraj Zamkovský

Obec Poniky

15.11.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

85/2018/KDPL

nula

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

13.11.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

99/2009/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Jaroslav Horňáček

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: