Obsah

Komisie

 

Komisia financií a správy majetku: (plán činnosti komisie)
  zápisnica z  21.11.2017
  zápisnica z 16.11.2016
 

zápisnica z 20.10.2015

   
Komisia zdravotníctva, sociálnych služieb a
marginálnych skupín:
(plán činnosti komisie)
   
Komisia kultúry a športu: (plán činnosti komisie)
  Koncepcia rozvoja športu na roky 2015 - 2020)
   
Komisia školstva: (plán činnosti komisie)
  zápisnica z 6.3.2018
  zápisnica z 30.11.2017
 

zápisnica z 14.6.2017

  zápisnica z 1.12.2016
  zápisnica z 18.11.2016
  zápisnica z 23.09.2016
  zápisnica z 27.11.2015
  zápisnica z 27.10.2015
   
Komisia na ochranu verejného poriadku:

(plán činnosti komisie)

zápisnica z 11.4.2017

   
Komisia dopravy, rozvoja a cestovného ruchu: (plán činnosti komisie)