Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Dokumenty

Dokument

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

SKMBT_22317121509430.pdf Stiahnuté: 112x | 15.12.2017

Smernica o vybavovaní sťažností

Smernica o vybavovaní sťažností na Obecnom úrade Obce Poniky, ktorú starosta a obecné zastupiteľstvo obce Poniky vydalo podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“. Smernica bola prijatá uznesením č. 269/2017 dňa 14.12.2017.

Smernica o vybavovaní sťažností 102017.pdf Stiahnuté: 143x | 20.12.2017

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

ŠTÚDIA USKUTOČNITELNOSTI.pdf Stiahnuté: 235x | 27.02.2018

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky

Obec Poniky si v súvislosťou s prípravou projektu na výstavbu Zariadenia pre seniorov v Ponikách zadala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdiu vypracovala spoločnosť EFO Consulting, s.r.o..

ŠTÚDIA USKUTOČNITELNOSTI.pdf Stiahnuté: 121x | 28.02.2018

Program starostlivosti národnej prírodnej rezervácie Ponická dúbrava

územie európskeho významu

Program starostlivostinárodnej prírodnej rezervácie Ponická dúbrav 2017-2046.pdf Stiahnuté: 133x | 01.03.2018

Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky

Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky

Zásady participatívneho rozpočtu 20032018 (002).pdf Stiahnuté: 677x | 18.04.2018

Finančný rozpočet na rok y 2019, 2020, 2021

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021

rozpocet_2019_20_21.pdf Stiahnuté: 54x | 27.12.2018

CHODNÍK PRI REGIONÁLNEJ CESTE Č. III/2420 V ÚSEKU KM7,175 až 7,819 V OBCI PONIKY

projektová dokumentácia chodník z Nám. Š. Žáryho na Dolnú ulicu

PD.rar Stiahnuté: 46x | 24.09.2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách

ORGANIZACNY_PORIADOK _7_2019.pdf Stiahnuté: 22x | 08.07.2019

Finančný rozpočet na roky 2020, 2021, 2022

schválený návrh finančného rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

07_Rozpočtet 2020,2021,2022.pdf Stiahnuté: 14x | 17.12.2019

Stránka