Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Dokumenty

Dokument

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015

navrh_rozpoctu.pdf Stiahnuté: 121x | 27.04.2017

Inventarizácia majetku obce

Inventarizácia majetku obce

zapis_inventarizacie.pdf Stiahnuté: 165x | 27.04.2017

Rozpočet na roky 2012-2014

Rozpočet na roky 2012-2014

rozpocet_2012-2014.pdf Stiahnuté: 123x | 27.04.2017

Správa o činnosti OPL

Správa o činnosti OPL

sprava_o_cinnosti_opl.pdf Stiahnuté: 137x | 27.04.2017

Protokol o výsledku

Protokol o výsledku následnej finančnej kontroly OPL

kontrola_opl.pdf Stiahnuté: 210x | 27.04.2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PONIKY 2005 - 2015

phasro_final.pdf Stiahnuté: 623x | 27.04.2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva

rokovaci_poriadok.pdf Stiahnuté: 203x | 27.04.2017

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok Obecného úradu

pracovny_poriadok.pdf Stiahnuté: 228x | 27.04.2017

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obecného úradu

organizacny_poriadok.pdf Stiahnuté: 161x | 27.04.2017

Poľovnícky poriadok

Poľovnícky poriadok poľovného revíru obce Poniky

polovnicky_poriadok.pdf Stiahnuté: 516x | 27.04.2017

Rozpočet 2011, 2012, 2013

Rozpočet obce na roky 2011, 2012, 2013

rozpocet_2011.pdf Stiahnuté: 138x | 27.04.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2010

stanovisko_hk_zu.pdf Stiahnuté: 129x | 27.04.2017

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce 2010

zaverecny_ucet_2010.pdf Stiahnuté: 131x | 27.04.2017

Štatút obce Poniky

Štatút obce Poniky

statut_obce.pdf Stiahnuté: 203x | 27.04.2017

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov

zasady_odmenovania_poslancov.pdf Stiahnuté: 171x | 27.04.2017

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách

struktura.pdf Stiahnuté: 208x | 27.04.2017

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok tenisového dvorca na Ponickej Hute

prevadzkovy_poriadok.pdf Stiahnuté: 190x | 27.04.2017

Záverečný účet obce Poniky za rok 2016 - návrh

návrh - záverečný účet obce Poniky za rok 2016

zu_2016.pdf Stiahnuté: 146x | 04.06.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Poniky za rok 2016 - návrh

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu

shkkzu_2016.pdf Stiahnuté: 138x | 04.06.2017

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

SKMBT_22317121509430.pdf Stiahnuté: 119x | 15.12.2017

Stránka