Obec Poniky
Poniky

Dokumenty a tlačivá

Dokument

Finančný rozpočet obce na roky 2017,2018,2019

finančný rozpočet obce na roky 2017 s výhľadom na roky 2018,2019
rozpocet 2017_2018_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,38 MB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 27. 4. 2017

Zásady hospodárenia

Zásady hospodárenia s majetkom obce
zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,49 kB
Stiahnuté: 679×
Vložené: 27. 4. 2017

Sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce

Zásady hospodárenia s majetkom obce
sadzobnik_polatkov_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,58 MB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 27. 4. 2017

Návrh finančného rozpočtu na rok 2017 a na roky 2018 - 2019

návrh finančného rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
rozpocet_2017_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,04 kB
Stiahnuté: 269×
Vložené: 22. 11. 2016

Revitalizácia zelene v Obci Poniky, Ponická Huta a Ponická Lehôtka

inventarizácia zelene a sadovnícky návrh na riešenie zelene v Obci Poniky a jej častiach Ponická Huta a Ponická Lehôtka
poniky_arboretizacia_vykresy.zip
Typ súboru: ZIP Archív, Velkosť: 158,96 MB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 27. 4. 2017

Štatút obce Poniky

Štatút obce Poniky
so_poniky2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 540,3 kB
Stiahnuté: 441×
Vložené: 27. 4. 2017

Program rozvoja obce Poniky - programové obdobie 2016 -2023

Program rozvoja obce je základným kameňom koncepčného a systematického rozvoja obce Poniky v strednodobom horizonte . Dosiahnutie strategického cieľa Programu rozvoja obce presahuje hranice jedného volebného obdobia a preto pri jeho formulácii, ako aj formulácii línie krokov k jeho dosiahnutiu, by malo dôjsť k zhode na úrovni vedenia obce a jej obyvateľov.
pro poniky_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 1,978×
Vložené: 27. 4. 2017

Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Ponikách

knižničný poriadok Obecnej knižnice v Ponikách , ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov
kvp_okp_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,82 kB
Stiahnuté: 657×
Vložené: 27. 4. 2017

Finančný rozpočet schválený na rok 2016 a návrh na roky 2017 - 2018 (podrobne)

finančného rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
rozpocet_2016_2017_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 449,81 kB
Stiahnuté: 385×
Vložené: 16. 12. 2015

Interná smernica č. 2/2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

is_2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,15 kB
Stiahnuté: 302×
Vložené: 27. 4. 2017

Ročná správa kontrolóra obce za rok 2014

spravahk_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 963,11 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 27. 4. 2017

Rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradení súkromného centra voľného času zo siete škôl a školských zariadení

rozhodnutie_2015_6192.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 325,66 kB
Stiahnuté: 322×
Vložené: 27. 4. 2017

Záverečný účet obce Poniky za rok 2014

záverečný účet obce za rok 2014, zverejnený na úradnej tabuli 23.02.2014
zu_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 356×
Vložené: 27. 4. 2017

Finančný rozpočet 2015 a návrh finančného rozpočtu na roky 2016, 2017 (podrobne)

Schválený rozpočet 2015 a návrh na roky 2016 a 2017
navrh_rozpoctu_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 385,39 kB
Stiahnuté: 417×
Vložené: 27. 4. 2017

Finančný rozpočet na roky 2015 - 2017 (zhrnutie)

Schválený rozpočet 2015 a návrh na roky 2016 a 2017
financny_rozpocet_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,58 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 27. 4. 2017

Správa nezávislého audítora

Správa nezávislého audítora
auditor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,94 kB
Stiahnuté: 289×
Vložené: 27. 4. 2017

Záverečný účet obce za rok 2012

Záverečný účet obce za rok 2012
zuo2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,53 kB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 27. 4. 2017

Sadzobník vybraného majetku obce

Sadzobník vybraného majetku obce
sadzobnik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,44 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 27. 4. 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky

Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2012-2014
stanovisko_hk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,62 kB
Stiahnuté: 258×
Vložené: 27. 4. 2017

Rozpočet 2013, 2014 a 2015

Schválený rozpočet 2012-2014
rozpocet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 746,3 kB
Stiahnuté: 328×
Vložené: 27. 4. 2017

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015

Návrh rozpočtu na roky 2013, 2014 a 2015
navrh_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,21 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 27. 4. 2017

Inventarizácia majetku obce

Inventarizácia majetku obce
zapis_inventarizacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,04 kB
Stiahnuté: 246×
Vložené: 27. 4. 2017

Rozpočet na roky 2012-2014

Rozpočet na roky 2012-2014
rozpocet_2012-2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,12 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 27. 4. 2017

Správa o činnosti OPL

Správa o činnosti OPL
sprava_o_cinnosti_opl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,25 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 27. 4. 2017

Protokol o výsledku

Protokol o výsledku následnej finančnej kontroly OPL
kontrola_opl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 461,56 kB
Stiahnuté: 492×
Vložené: 27. 4. 2017

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce PONIKY 2005 - 2015

phasro_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 1,322×
Vložené: 27. 4. 2017

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
rokovaci_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,02 kB
Stiahnuté: 317×
Vložené: 27. 4. 2017

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok Obecného úradu
pracovny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,54 kB
Stiahnuté: 293×
Vložené: 27. 4. 2017

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obecného úradu
organizacny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,94 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 27. 4. 2017

Poľovnícky poriadok

Poľovnícky poriadok poľovného revíru obce Poniky
polovnicky_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,78 kB
Stiahnuté: 1,036×
Vložené: 27. 4. 2017

Rozpočet 2011, 2012, 2013

Rozpočet obce na roky 2011, 2012, 2013
rozpocet_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 731,97 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 27. 4. 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2010
stanovisko_hk_zu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,32 kB
Stiahnuté: 169×
Vložené: 27. 4. 2017

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce 2010
zaverecny_ucet_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,32 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 27. 4. 2017

Štatút obce Poniky

Štatút obce Poniky
statut_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,46 kB
Stiahnuté: 280×
Vložené: 27. 4. 2017

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov
zasady_odmenovania_poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,96 kB
Stiahnuté: 216×
Vložené: 27. 4. 2017

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách
struktura.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,51 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 27. 4. 2017

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok tenisového dvorca na Ponickej Hute
prevadzkovy_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,37 kB
Stiahnuté: 542×
Vložené: 27. 4. 2017

Záverečný účet obce Poniky za rok 2016 - návrh

návrh - záverečný účet obce Poniky za rok 2016
zu_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 618,56 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 4. 6. 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Poniky za rok 2016 - návrh

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu
shkkzu_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,07 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 4. 6. 2017

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
SKMBT_22317121509430.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 15. 12. 2017

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

Finančný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020
SKMBT_22317121509430.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 15. 12. 2017

Smernica o vybavovaní sťažností

Smernica o vybavovaní sťažností na Obecnom úrade Obce Poniky, ktorú starosta a obecné zastupiteľstvo obce Poniky vydalo podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“. Smernica bola prijatá uznesením č. 269/2017 dňa 14.12.2017.
Smernica o vybavovaní sťažností 102017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,03 kB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 20. 12. 2017

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie
ŠTÚDIA USKUTOČNITELNOSTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 317×
Vložené: 27. 2. 2018

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky

Obec Poniky si v súvislosťou s prípravou projektu na výstavbu Zariadenia pre seniorov v Ponikách zadala vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Štúdiu vypracovala spoločnosť EFO Consulting, s.r.o..
ŠTÚDIA USKUTOČNITELNOSTI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,53 MB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 28. 2. 2018

Program starostlivosti národnej prírodnej rezervácie Ponická dúbrava

územie európskeho významu
Program starostlivostinárodnej prírodnej rezervácie Ponická dúbrav 2017-2046.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,95 MB
Stiahnuté: 264×
Vložené: 1. 3. 2018

Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky

Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky
Zásady participatívneho rozpočtu 20032018 (002).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 166,22 kB
Stiahnuté: 876×
Vložené: 18. 4. 2018

Finančný rozpočet na rok y 2019, 2020, 2021

Finančný rozpočet na rok 2019 a roky 2020, 2021
rozpocet_2019_20_21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 27. 12. 2018

CHODNÍK PRI REGIONÁLNEJ CESTE Č. III/2420 V ÚSEKU KM7,175 až 7,819 V OBCI PONIKY

projektová dokumentácia chodník z Nám. Š. Žáryho na Dolnú ulicu
PD.rar
Typ súboru: RAR Archív, Velkosť: 36,82 MB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 24. 9. 2019

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách

Organizačný poriadok Obecného úradu v Ponikách
ORGANIZACNY_PORIADOK _7_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,19 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 8. 7. 2019

Finančný rozpočet na roky 2020, 2021, 2022

schválený návrh finančného rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
07_Rozpočtet 2020,2021,2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,27 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 17. 12. 2019

Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023

Návrh finančného rozpočtu na roky 2021,2022 a 2023, ktorý bude predložený príslušnej komisii ObZ a následne na schválenie
rozpocet 202120222023-návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 707,44 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 27. 11. 2020

Finančný rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023

Finančný rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
rozpocet_2021_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,94 MB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 16. 12. 2020

Záverečný účet obce Poniky za rok 2020

Záverečný účet obce Poniky za rok 2020
Záverečný účet obce Poniky 2020 D.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 911,61 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 5. 5. 2021

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2020

Komunitný plán sociálnych služieb 2018-2020
komunitný plán obce Poniky.rar
Typ súboru: RAR Archív, Velkosť: 7,68 MB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 14. 6. 2021

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe
Vzor - Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla stavbe (002).rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 63,38 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 13. 7. 2021

Povodňový plán záchranných prác

Povodňový plán záchranných prác pre rok 2021 a 2022
Povodňový plán záchranných prác Poniky 2021.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 773 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 30. 9. 2021

Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024

Finančný rozpočet 2021 a návrh finančného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
Návrh rozpočtu na r.2022,2023,2024+očak.skut..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,28 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 25. 11. 2021

Samospráva

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 16
CELKOM: 545773

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

 

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom