Registrácia účastníkov pretekov (rok 2017)

Vaša IP: 83.167.254.108
meno:
priezvisko:
mail:
Kategória:
klub:
Ak nejazdíš v klube napíš
NEJAZDíM V KLUBE
obec:
rok narodenia:
Aký je teraz rok:
každá informácia je povinná
Prehlásenie:
Odoslaním prihlášky beriem na vedomie, že podujatie Hore Ponickými kiarmi 2017 sa jazdí za plnej cestnej premávky a absolvujem ho na vlastné nebezpečenstvo. Prehlasujem, že som si vedomý toho, že nesiem plnú zodpovednosť za škodu, spôsobenú na mojom zdraví alebo majetku a v prípade akejkoľvek ujmy na majetku alebo zdraví si nebudem nárokovať na žiadne odškodnenie od organizátora akcie, čo potvrdzujem odoslaním prihlášky.

Prehlasujem, že budem rešpektovať pokyny usporiadateľov a regulovčíkov, budem sa správať športovo a umožním rýchlejším pretekárom, aby ma predbehli, v čom im nebudem prekážať.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Účastníkom sa doporučuje mať uzatvorené osobné úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti za spôsobené škody.


Prihlásení pretekári:

 M1  M2  M3
id=110 - Michal Imriska (Poniky)
id=109 - marek fodor (banska bystrica)
id=111 - Dušan Pánik (Banská Bystrica)
id=112 - Peter Hargaš (Bratislava)
 Z1  Z2  Z3