Obec Poniky
Poniky

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
2. 9. 2019

Zmluva o dielo na údržbu zariadenia

2019/30

viď zmluva

Ing. Drahoslav Paška, výroba, rozvod a využitie el. energie

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 8. 2019

Leasingová zmluva č. 095-0057729

2019/29

viď splátkový kalendár

GRENKELEASING s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 8. 2019

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

2019/28

7 324,42 EUR sedemtisíctristodvadsaťštyri eur a štyridsaťdva centov

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

19. 7. 2019

Kúpna zmluva 33 /III a IV. Q/2019/RTT

2019/27

viď cenník v zmluve

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 7. 2019

Kúpna zmluva č. 4/2019

2019/26

300,00 EUR tristo

Ľubica Sujová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 7. 2019

Kúpna zmluva č. 3/2019

2019/25

18,00 EUR osemnásť eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

5. 6. 2019

Darovacia zmluva

2019/24

187,22 EUR jedenstoosemdesiatsedem eur dvadsaťdva centov

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

31. 5. 2019

Sponzorská zmluva

2019/23

100,00 EUR jedensto eur

Mesto Brezno

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23. 5. 2019

Dohoda o poskytnutí motorového vozidla

2019/22

viď dohoda

Ing. Roman Ferjenčík

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

21. 5. 2019

Dodatok č. 2 ku KZ 33/I. a II. Q/2019/RTT

2019/21

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 5. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2019/20

viď zmluva

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

17. 5. 2019

Kúpna zmluva č. 2/OPL/2019

2019/19

2,00 EUR dve eur za tonu

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

1. 4. 2019

Dodatok č. 1 ku KZ 33/I aII. Q/2019/RTT

2019/18

viď dodatok

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29. 3. 2019

Kúpna zmluva č. 2/2019

2019/17

11 618,50 EUR jedenásťtisíc šesťstoosemnásť eur

LOSKOL s.r.o.,Lesné a okrasné škôlky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 1/2019/P

2019/16

60 169,25 EUR šesťdesiat tisíc jedenstošesťdesiatdeväť eur dvadsaťpäť centov

Mária Demianová DEMA

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Kúpna zmluva č. 1

2019/15

24,00 EUR dvadsaťštyri eur

KLanex, spol. s r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Dohoda o rozviazaní dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva

2019/14

Neuvedené

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

6. 3. 2019

Dodatok č. 16 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

2019/13

479 366,00 EUR štyristosedemdesiatdeväť tisíc tristošesťdesiatšesť eur

Obec Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27. 2. 2019

Darovacia zmluva

2019/12

136,00 EUR jedensto tridsaťšesť eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

25. 2. 2019

Zmluva č. 2 o výkone činnosti odborného lesného hospodára

2019/11

jeden eur/jeden hektár lesných pozemkov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

28. 1. 2019

Darovacia zmluva

2019/10

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 1. 2019

Zmluva o dielo č.2/2019/T

2019/09

44 064,43 EUR štyridsaťštyri tisíc šesťdesiatštyri eur štyridsaťtri centov

Vladimír Magna

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

18. 1. 2019

Kúpna zmluva 33/I a II Q/2019/RTT

2019/08

70,00 EUR sedemdesiat eur

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2019

Darovacia umluva

2019/07

77,67 EUR sedemdesiatsedem eur šesťdesiatsedem centov

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

14. 1. 2019

Príloha č. 3 k Dodatku č.2 k Rámcovej zmluve č. Z54140001

2019/06

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

EBA, s.r.o.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 51-75 z 135

Obecný podnik lesov spol.s.r.o.

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 289
TÝŽDEŇ: 612
CELKOM: 491164