Navigácia

Obsah

15.07.2019

Letná škola

Letná škola malých bádateľov.

Základná škola v Ponikách zorganizovala pre svojich žiakov Letnú školu malých bádateľov pre žiakov 1. – 4. ročníka. Deti strávili druhý júlový týždeň spoznávaním, bádaním, cestovaním a zabávaním.

Detail

09.07.2019

VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Detail

02.07.2019

Ponickými kiarmi  2019

PONICKÝMI KIARMI 2019 - Cyklistická časovka

Obec Poniky organizuje už piaty ročník cyklistickej časovky Ponickými kiarmi. Registrujte sa už teraz. Registrácia online na: http://www.casomierapt.sk/udalost.php?id=523

Detail

01.07.2019

Opatrovateľská služba - OZNAM

Oznamujeme občanom, že od 1.7.2019 je v obci Poniky zriadená opatrovateľská služba t.j. k dispozícii je profesionálna opatrovateľka. V prípade záujmu je možné obrátiť sa s požiadavkou na OcÚ Poniky telefonicky 048/4193703 alebo 0910 912 710 alebo e-mailom na adresu poniky@poniky.sk .

Detail

27.06.2019

Prvá pomoc so záchranármi ( 24. Jún 2019 ) – očami prvákov

Prvá pomoc so záchranármi ( 24. Jún 2019 ) – očami prvákov

Zavreli sme Dominika do auta. Učili sme sa prvú pomoc. Spolužiakovi sme robili stabilizovanú polohu. -VANESKA

Detail

22.07.2019

Zber plastov

PLASTY - vyložte si len žlté vrecia

Obec Hrochoť

25.07.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu

Detail

29.07.2019

Zber kovov, tetrapakov

KOVY, TETRAPAKY - vyložte si len červené vrecia

Obec Hrochoť

31.07.2019

Zber komunálneho odpadu

KOMUNÁLNY ODPAD

Obec Hrochoť

31.07.2019

Zber triedeného odpadu z kontajnerov - KOVY

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber triedeného odpadu - KOVY

Detail