Navigácia

Obsah

14.09.2018

Oznámenie

o začatí stavebného konania a úpustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška - Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky - Prístupová komunikácia

Detail

13.09.2018

program starostlivosti o chvu_2018_2048

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 5.10. 2018 o 10.00 sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve, bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048....

Detail

12.09.2018

Protokol o skúške vzorky vody č. 7620/2018

odobranej na Obecnom úrade v Ponikách, ktorú vykonalo Laboratórium Banská Bystrica - Odbor riadenia kvality, Partizánská cesta 5, Banská Bystrica. Pozrite si výsledky.

Detail

12.09.2018

Plagát 2018

Memoriál Ondreja Holca  v cezpoľnom behu  - 4. ročník obnovenej série

Hlavný organizátor obec Poniky Vás pozýva na preteky v cezpoľnom behu MOH, ktorý sa uskutoční 6. októbra 2018  v športovom areáli ŠK OPL na Horedoliní so začiatkom  o 9,00 h.

Detail

12.09.2018

Európsky týždeň mobility

BANSKÁ BYSTRICA. Cestujúci v celom kraji počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra môžu cestovať za polovičné cestovné. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol podporiť týždeň mobility z vlastných zdrojov a umožniť tak cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave cestovať za takmer polovičné cestovné.

Detail

21.09.2018

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

22.09.2018

Jesenný beh

III. ročník

Obec Selce

22.09.2018

Jesenný beh

III. ročník

Obec Selce

01.10.2018

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová

12.10.2018

Úradný deň PS Urbár

PS Urbár zasadá v kancelárii OcÚ od 19.00

Obec Strelníky