Navigácia

Obsah

11.11.2018

Výsledky volieb

Miestna  volebná komisia v Ponikách uverejnenie výsledkov VOLIEB poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Detail

08.11.2018

STAVEBNÝ ÚRAD - OZNAM

V súvislosti s vypovedaním zmluvy so Spoločným obecným úradom Badín na úseku územného konania a stavebného poriadku Vám oznamujeme, že bola v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 334/2018 prijatá do pracovného pomeru pani Ľudmila Ohrivalová ako osoba spĺňajúca osobitný kvalifikačný predpoklad a bude postupne nahrádzať prácu PhDr. Miroslava Pauča. Pani Ohrivalová bude mať pracovisko na Obecnom úrade v Ponikách a stránkové hodiny v stredu od 12.00 do 15.00 hodiny a piatok od 8.00 do 14.00 hodiny. V tomto čase je k dispozícii pre konania a konzultácie vo veciach stavebného poriadku pre občanov obce.

Detail

08.11.2018

plagat zps

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že pre opatrovateľky a budúci personál v pripravovanom Centre komunitných sociálnych služieb Poniky, ktoré vybuduje obec Poniky, ale aj pre záujemcov z obce a okolitých obcí, sa bude v Ponikách v jarných mesiacoch roka 2019 uskutočňovať vzdelávanie, osveta a poskytovať poradenstvo na tému Pomoc a prevencia všetkých foriem diskriminácie seniorov a zdravotne postihnutých.

Detail

07.11.2018

PS 5_2018

Ponický spravodajca august-október 2018

- Voľby do orgánov samosprávy obcí - Rozhovor s učiteľom M. Tanuškom - Hospodárenie v obecných lesoch - Chodníky ako symbol zblíženia - Z rokovania ObZ

Detail

07.11.2018

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO) 1

Poniky mali cez víkend dva dôvody na radosť (+ VIDEO)

Sprístupnili obnovený Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke a krstili v ňom novú monografiu o obci.

Detail

16.11.2018

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

26.11.2018

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová

07.12.2018

Vianočné trhy

predaj vianočných výrobkov od 16,00 hod.

Obec Selce

07.12.2018

Vianočné trhy

predaj vianočných výrobkov od 16,00 hod.

Obec Selce

08.12.2018

Vianočné trhy + Mikuláš

Predaj vianočných výrobkov a rozdávanie Mikulášskych darčekov pre deti od 14,00 hod.

Obec Selce