Navigácia

Obsah

09.07.2018

POZVÁNKA

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce Poniky 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách. Termín konania:           26. júla 2018 (štvrtok) Miesto konania:            Obecný úrad Poniky

Detail

26.06.2018

Keramika pre deti

Keramika pre deti

Majster keramikár v našej škole "...a Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol mu dych života. ...a Boh videl, že je to dobré." A tak som to teda s hlinou skúsil aj ja a poviem Vám, že je to veľmi, veľmi dobré.“ Dňa 18. júna zavítal do našej školy majster keramikár, pán Marek Novotňák z Terra Cotta galery, a zaúčal do tajomstiev práce s hlinou deti 1. a 3. ročníka. Všetky deti postupne podľa pokynov, náradia a vlastnej fantázii vytvorili dielko, ktoré im pán majster odniesol vypáliť. Už sa tešíme na hotové dielka.

Detail

25.06.2018

Ponickými kiarmi 2018

Ponickými kiarmi –  4. ročník cyklistických pretekov

Blíži sa v poradí 4. ročník cyklistických pretekov do vrchu Ponickými kiarmi. Štart bude v Šalkovej  8. septembra 2018, cieľ  na najvyššom mieste stúpania našimi kiarmi po 3 kilometroch.

Detail

21.06.2018

Oznam- šetrenie pitnej vody

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Banská Bystrica žiada občanov obce Poniky, časti Ponická Huta o šetrenie pitnej vody až do odvolania nakoľko je z dôvodu pretrvávajúceho sucha výrazne znížená výdatnosť prameňov.

Detail

20.06.2018

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik V dňoch 11.-15.6.2018 sa už tradične konal základný plavecký výcvik žiakov 1. stupňa a zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 6. ročníka našej ponickej školy. Tento rok sa ho zúčastnilo 46 detí.

Detail

23.07.2018

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

27.07.2018

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

28.07.2018

Dobruo Podkonickuo - Podkonice

Súťaž vo varení gulášu spolu s hudobným festivalom rockovej hudby Renegate fest. Jedna z akcií obcí MOPPD.

Obec Kynceľová

06.08.2018

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová