Navigácia

Obsah

04.09.2019

DETSKÁ PORADŇA PONIKY  - TERMÍNY

Prinášame Vám prehľad o termínoch detskej poradne v Zdravotnom stredisku v Ponikách. Zároveň Vám oznamujme, že v septembri 2019 detská poradňa nebude.

Detail

04.09.2019

Oznam

Oznamujeme občanom, že žlté vrecia na zber plastového odpadu sú k dispozícii na Obecnom úrade v Ponikách. V prípade potreby si ich občania môžu vyzdvihnúť počas stránkových hodín.

Detail

03.09.2019

Ponický spravodajca  - jún/august 2019

Ponický spravodajca - jún/august 2019

- Ako triedime odpad - Hasiči zasahovali - Z rokovania obecného zastupiteľstva - Ach, tie medvede - Opatrovateľská služba

Detail

02.09.2019

Ako triedime odpad  

Ako triedime odpad  

Obec Poniky si objednala analýzu zmesových komunálnych odpadov, od ktorej očakávala zhodnotenie separácie odpadu. Analýzu viedla Jana Nékyová zo spoločnosti JRK Slovensko, s. r. o. Pomáhali jej aj štyria zamestnanci úradu.  Analýza sa uskutočnila 24. júla, deň pre zberom komunálneho odpadu firmou Marius Pedersen, a. s.

Detail

02.09.2019

ponuka vs

Informácia o vysokoškolskom štúdiu

Bakalárske štúdium (I. stupeň  štúdia) v študijných  programoch  Verejná správa, Manažment malého a stredného podnikania prípadne    Ekonomika a manažment verejných služieb,   bez prijímacích pohovorov a s možnosťou pokračovať na druhom stupni vysokoškolského štúdia (Mgr.).

Detail

16.09.2019

Zber plastov

PLASTY - vyložte si len žlté vrecia

Obec Hrochoť

16.09.2019

Zber triedeného odpadu z kontajnerov a vriec - PLASTY

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber triedeného odpadu v kontajneroch a vreciach - PLASTY

Detail

19.09.2019

Zber zmesového komunálneho odpadu

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu

Detail

20.09.2019

Zber triedeného odpadu z kontajnerov - SKLO

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber triedeného odpadu - SKLO

Detail

23.09.2019

Zber skla

SKLO - vyložte si len zelené vrecia

Obec Hrochoť