Navigácia

Obsah

20.10.2020

POZVÁNKA - AKTUALIZOVANÉ

Podľa   ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  zvoláva starostka obce Poniky 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poniky. Termín konania: 21. októbra  2020   (streda) Miesto konania: Kultúrny dom v Ponickej Lehôtke 

Detail

16.10.2020

Upozornenie - Seniori, pozor na podvodníkov!

Vzhľadom na podozrenie, že v našej obci sa pohybujú podvodníci, ktorí môžu vykonávať protiprávnu činnosť páchanú hlavne na  senioroch, ktorí môžu byť okrádaní, alebo uvádzaní do omylu, pričom môže byť zneužívaná ich dôvera, upozorňujeme na väčšiu obozretnosť. V prípade, ak budete svedkami takéhoto konania, neváhajte tieto skutočnosti oznámiť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo môžete kontaktovať starostku obce na mobilnom telefónnom čísle 0910 912 710.

Detail

16.10.2020

OZNAM - KONTAJNERY NA NÁBYTOK

Oznamujeme občanom, že na voľnom priestranstve pri Obecnom úrade v Ponikách je pristavený veľkoobjemový kontajner na nábytok. Kontajnery na nábytok sú pristavené aj v častiach obce Ponická Lehôtka a Ponická Huta.

Detail

08.10.2020

COVID 19 2

Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19

AKTUALIZOVANÉ 8.10.2020 Pozrite si prehľad základných informácií o ochorení COVID-19, ktoré zaslali oficiálne inštitúcie.

Detail

01.10.2020

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

Detail

21.10.2020

Zber komunálneho odpadu

KOMUNÁLNY ODPAD

Obec Hrochoť

26.10.2020

Zber komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu

Obec Ľubietová

30.10.2020

Zber zmesového komunálneho odpadu

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu

Detail

02.11.2020

Zber komunálneho odpadu

Zber komunálneho odpadu

Obec Ľubietová

03.11.2020

Zber triedeného odpadu z kontajnerov - KOVY

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber triedeného odpadu - KOVY

Detail