Navigácia

Obsah

22.01.2021

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Detail

21.01.2021

OZNAM  - TESTOVANIE COVID-19 

Mobilné odberové miesto je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  Banská Bystrica schválené v Základnej škole s materskou školou Š. Žáryho v Ponikách, Družstevná ulica č. 201 v dňoch  23.-24.01.2021 v čase od 8,00 do 19,00 hodiny po obidva dni.  Dnes 21.1.2021  RÚVZ schválil aj  druhé mobilné odberové miesto v  Kultúrnom dome Ponickej Hute. Na tomto odberovom mieste sa bude testovať v sobotu 23.01.2021 v čase od čase od 8,00 do 19,00 hodiny.

Detail

08.01.2021

OZNAM - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu  obmedzeného počtu zamestnancov tento mesiac nebude realizovať odpočty vodomerov v našej obci odčítačmi spoločnosti.

Detail

04.01.2021

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Poniky, Obec Poniky, Malá Stráňa 32,976 33 Poniky vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénneho asistenta (ďalej len „TA COVID“).

Detail

04.01.2021

OZNAM

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté mimoriadne opatrenia z dôvodu prevencie šírenia ochorenia COVID-19 oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Ponikách bude vykonávať iba nevyhnutné činnosti a obmedzuje kontakt s občanmi len na nevyhnutné úkony.

Detail

22.01.2021

Zber zmesového komunálneho odpadu

firma Marius Pedersen bude vykonávať zber zmesového komunálneho odpadu

Detail

25.01.2021

Zber komunálneho odpadu

- zber komunálneho odpadu

Obec Ľubietová

27.01.2021

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

Obec Hrochoť

01.02.2021

Zber komunálneho odpadu

- zber komunálneho odpadu

Obec Ľubietová