Navigácia

Obsah

21.05.2019

Stojiská separovaný zber

AKTUALIZOVANĚ - Zber triedeného odpadu - oznam

Od 1.6.2019 nastáva zmena v systéme zberu triedeného odpadu v našej obci. Triedený odpad plasty a tetrapaky bude firma Marius Pedersen, a.s. zbierať vo vreciach spred rodinných domov v stanovených termínoch vývozu. Sklo, kovy a papier bude firma vyvážať v 1100 l kontajneroch, ktoré budú umiestnené v obci nasledovne:

Detail

21.05.2019

Oznámenie Stredoslovenskej distribučnej a.s. o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 16.6.2019 od 7:00 do 16:30 z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny na Družstevnej a Poľnej ulici. Bližšia špecifikácia odberných miest tvorí prílohu tohto oznamu.

Detail

20.05.2019

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DD PSO032/19

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - rodinný dom na Dolnej ulici.

Detail

17.05.2019

UPOZORNENIE NA NEZODPOVEDNÉ  KONANIE

UPOZORNENIE NA NEZODPOVEDNÉ KONANIE

Prosíme občanov, aby dodržiavali obcou určený spôsob zberu separovaného odpadu a nedávali plastový odpad vo vreciach na verejné priestranstvá. Odvoz plastov a tetrapakov pokračuje aj naďalej zaužívaným spôsobom odvozom priamo spred domácností občanov. Pre ilustráciu pripájame fotografie zo stojiska pri KD Ponická Lehôtka zhotovené dňa 17.5.2019. Z tohoto dôvodu sa obec rozhodla stojiská kontajnerov monitorovať. Mrzí nás, že niektorí jednotlivci takýmto spôsobom znepríjemňujú život iným občanom a znečisťujú verejné priestranstvá.

Detail

16.05.2019

letná škola

Letná škola

Letná škola

Detail

21.05.2019

Zber nezebpečného odpadu

Nebezpečný odpad

Obec Hrochoť

21.05.2019

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

22.05.2019

Zber komunálneho odpadu

Komunálny odpad

Obec Hrochoť

22.05.2019

Zber plastov

Plasty- vyložte si len žlté vrecia

Obec Hrochoť

26.05.2019

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová