Navigácia

Obsah

15.06.2018

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici na základe pokynu Prezidenta Hasičského a záchranného zboru vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 15.6.2018, 7.00 hod. do odvolania.

Detail

12.06.2018

Dom Maríny

Exkurzia Banská Štiavnica

Exkurzia v "Dome Maríny" v Banskej Štiavnici.

Detail

12.06.2018

Digitalizačné centrum 1

Digitalizačné centrum

Dňa 5.júna 2018 sme sa zúčastnili exkurzie v digitalizačnom centre pamätníka SNP.

Detail

12.06.2018

OZNAM

Oznamujeme občanom, že dnes začínajú práce na oprave výtlkov na miestnych komunikáciách v našej obci a práce na výstavbe chodníkov do evanjelického a katolíckeho cintorína. Dovoľujeme si požiadať občanov o ohľaduplnosť a upozorňujeme ich na dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky.

Detail

11.06.2018

Výsledky  Krajského kola hry PLAMEŇ  Poniky 2018

Výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ Poniky 2018

Pozrite si výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ, organizovaného KO DPO SR v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Poniky, ktoré sa konalo 9. júna 2018 na ihrisku na Horedoliní.

Detail

23.06.2018

Jánska vatra

zapálenie Jánskeho ohňa

Obec Selce

23.06.2018

Jánska vatra

zapálenie Jánskeho ohňa

Obec Selce

23.06.2018

Zber elektroodpadu

Odpad prosím vyložte pred svoj rodinný dom. Vykladajte len odpad, ktorý patrí do tohto zberu.

Obec Kynceľová

25.06.2018

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová