Navigácia

Obsah

Ponický spravodajca


Ponický spravodajca sú neperiodické noviny obce Poniky, ktoré sú obyvateľom Poník distribuované bezplatne.


Posledné číslo Ponického spravodajcu:

PS 3/2020

Ponický spravodajca júl - september 2020

 

spravojdajca 2/2020

Ponický spravodajca marec - jún 2020

 

Ponický spravodajca 1/2020

Ponický spravodajca január - február 2020

 

 

PS 5/2019

Ponický spravodajca november -december 2019

 

 

PS2019-4

Ponický spravodajca september - október  2019

 

 

 

PS 3/2019

Ponický spravodajca jún - august  2019

 

 

Elektronické verzie jednotlivých čísel nájdete tu.

 

Korektúra  textu: Mgr. Veronika Ďurovčíková  
E-mail: spravodajca@poniky.sk  
     
Redakčná rada Ponického spravodajcu: Katarína Piarová členka
  Mgr. Mária Janovčíková členka
  Jana Urbanová - Bošelová členka
  Andrej Brzula člen 
  Pavol Ondrejko člen