Navigácia

Obsah

Ponický spravodajca


Ponický spravodajca sú neperiodické noviny obce Poniky, ktoré sú obyvateľom Poník distribuované bezplatne.


Posledné číslo Ponického spravodajcu:

PS 5 2018  august-október 2018

 

Elektronické verzie jednotlivých čísel nájdete tu.

 

Korektúra  textu: Mgr. Veronika Ďurovčíková  
  E-mail: spravodajca@poniky.sk  
     
Redakčná rada Ponického spravodajcu: Mária Káľavská členka
  Mgr. Mária Janovčíková členka
  Nicolas Kača člen
  Ing. Ján Matula člen
  Pavol Ondrejko člen
  Juraj Piaček člen
  Michal Šávotl člen
  Lukáš Šimčík člen