Navigácia

Obsah

Ponický spravodajca


Ponický spravodajca sú neperiodické noviny obce Poniky, ktoré sú obyvateľom Poník distribuované bezplatne.


Posledné číslo Ponického spravodajcu:

Ponický spravodajca 1 2021

Ponický spravodajca január – marec 2021 

 

 

 

 

Elektronické verzie jednotlivých čísel nájdete tu.

 

Korektúra  textu: Mgr. Veronika Ďurovčíková  
E-mail: spravodajca@poniky.sk  
     
Redakčná rada Ponického spravodajcu: Katarína Piarová členka
  Mgr. Mária Janovčíková členka
  Jana Urbanová - Bošelová členka
  Andrej Brzula člen 
  Pavol Ondrejko člen