Obsah

Vianočný koncert 2019

Pozrite si  Vianočný koncert 2019 zachytený našim objektívom.  Na koncerte účinkovali žiaci Základnej školy s materskou  školou Štefana Žáryho, žiaci ZUŠ Stožok, Farský spevokol pri RK FÚ a Spevokol ECAV.