Obec Poniky
Poniky

Aktuality

volby poniky 2023 doplnujuce

Výsledky komunálnych volieb

Dátum: 27. 3. 2023

Výsledky komunálnych volieb v obci Poniky, ktoré sa konali dňa 25.3.2023.

ceyoc 2023

Majstrovstvá strednej Európy mládeže v orientačnom behu 2023

Dátum: 27. 3. 2023

Slovenský zväz orientačného behu ŠK, Hadveo Banská Bystrica,
Mesto Banská Bystrica a obec Poniky Vás pozývajú na Majstrovstvá strednej Európy mládeže v orientačnom behu 2023.

krizvoatky

Upozornenie na možné zdržanie pri prestavbe svetelných križovatiek v meste Banská Bystrica  na ceste I/66

Dátum: 22. 3. 2023

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Banskej Bystrici, oznámilo obci Poniky rozpis prác na prestavbe svetelných križovatiek v meste Banská Bystrica  na ceste I/66,kde boli dohodnuté predbežné termíny uzatvárania jednotlivých svetelných križovatiek

OBZ 3/2023

POZVÁNKA

Dátum: 20. 3. 2023

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starostka obce Poniky zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Poniky.

Chovateľská prehliadka trofejí  2022/2023

Chovateľská prehliadka trofejí 2022/2023

Dátum: 27. 2. 2023

Obvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s PZ Bukovina Poniky a obcou Poniky Vás srdečne pozýva na Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Banská Bystrica v poľovníckej sezóne 2022/2023

odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Poniky

Dátum: 21. 2. 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto obec Poniky predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

morho  110 výročie

110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor ho!

Dátum: 15. 2. 2023

V roku 2022 sme si pripomenuli aj 110. výročie vzniku tajného študentského spolku Mor ho! V časoch silnejúcej maďarizácie, keď vzdelávanie v rodnej reči bolo stále viac obmedzované, rozhodlo sa niekoľko stredoškolákov založiť si tajný študentský spolok, ktorý nazvali Mor ho!

zákaz voľného pohybu psov

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 20. 1. 2023

Na základe množiacich sa sťažností od občanov, upozorňujeme majiteľov psov na to, že voľný pohyb psov po uliciach a verejných priestranstvách je zakázaný. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby si skontrolovali svoje ploty a brány a zamedzili ich voľnému pohybu po obci.

zmena v zbere odpadu

Pozor zmena v pravidlách a podmienkach zberu triedených odpadov - ŽLTÉ VRECE / ŽLTÁ NÁDOBA

Dátum: 3. 1. 2023

V zbere plastov, tetrapakov a obalov z kovu nastala zmena. Prostredníctvom žltých vriec a nádob sa bude zbierať odpad podľa nižšie uvedených pravidiel a podmienok

upsvar

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Dátum: 15. 11. 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík

FITNESS IHRISKO HOREDOLINIE podpora BBSK

VONKAJŠIE FITNESS IHRISKO

Dátum: 8. 9. 2022

Obec Poniky s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vybudoval vonkajšie fitness ihrisko, ktoré je v športovom areáli na Horedoliní.

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

reciklácia odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 24. 2. 2022

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Fašiangy v Ponikách 2023

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:493
TÝŽDEŇ:1865
CELKOM:753199