Navigácia

Obsah

Výberové konanie na obsadenie konateľa Obecného podniku lesov spol. s r.o

Typ: ostatné
Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto konateľa Obecného podniku lesov spol. s r.o.

 

Hlavné pracovné činnosti:

Výkon funkcie konateľa v zmysle  ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.  - Obchodný zákonník a ostatných príslušných platných právnych predpisov

 

Kvalifikačné požiadavky, osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky::

 • vysokoškolské vzdelanie  II stupňa  v technickom  odbore alebo ekonomickom odbore (drevárstvo, strojárstvo, ekonomika podniku  resp. podobné)
 • znalosti  z riadenia výroby  ( prax minimálne  3 roky)
 • obchodná zdatnosť ( znalosť z riadenia  obchodu , získavanie nových  odberateľov, optimalizácia procesov)
 • znalosť ekonomických základov  a manažmentu podniku
 • schopnosť vedenia kolektívu
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou
 • vodičský preukaz  skupina B
 • analytické a logické schopnosti
 • znalosť práce s MS Office
 • flexibilita a kreativita
 • dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť    
 • bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania, motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overená fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • písomné referencie z predchádzajúcich zamestnaní

 

Predpokladaný možný nástup:  od  1.5.2019, prípadne podľa dohody.

Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú

Platové podmienky:

1650 Eur

 

 

 

 

Uchádzač doručí osobne alebo poštou  v termíne  do 29.3.2019 svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej

konateľ Obecného podniku lesov spol. s r.o.  - NEOTVÁRAŤ

na adresu:  

Obec Poniky, Malá Stráňa 32/12, 976 33 Poniky

Pohovor s uchádzačmi sa uskutoční na základe pozvánky na pohovor. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. Bližšie informácie na čísle 0910 912 821.

 

V Ponikách 5.3.2019

 

Ing. Jana Ondrejková

                  starostka obce


Vytvorené: 6. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 3. 2019 15:21
Autor: Správce Webu