Obec Poniky
Poniky

Aktuality

 

Ponická zakáľačka 2023

vrchy

Upozornenie na možné zdržanie - výrub stromov na ceste 2420 smer Banská Bystrica

Dátum: 4. 2. 2023

Upozorňujeme občanov obce Poniky, že z dôvodu kalamitnej situácie na ceste III. triedy č. 2420 v úseku medzi obcou Poniky a  Banskou Bystricou, mestská časť Šalková v období od 6.2.2023 od 9.30 hod. bude prebiehať  výrub stromov v ochrannom pásme vyššie uvedenej cesty.

doplňujúce voľby Poniky

Menovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

Dátum: 25. 1. 2023

Starostka obce Poniky Ing. Jana Ondrejková v zmysle § 169 zák. čo. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov m e n u j e za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie

zákaz voľného pohybu psov

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 20. 1. 2023

Na základe množiacich sa sťažností od občanov, upozorňujeme majiteľov psov na to, že voľný pohyb psov po uliciach a verejných priestranstvách je zakázaný. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby si skontrolovali svoje ploty a brány a zamedzili ich voľnému pohybu po obci.

zvjs 1

Voľné miesta - Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Dátum: 16. 1. 2023

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica týmto požiadal obec Poniky  o spoluprácu pri informovaní občanov  o možnosti zamestnať sa v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, a teda uchádzať sa o prijatie do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže.

kiare 2022

Odpoveď na Žiadosť o informáciu a žiadosť o doplnenie prvkov na cestách III. triedy čísla 2420, 2422,2417

Dátum: 9. 1. 2023

Obec Poniky sa 1.12.2022 obrátila na Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s.  (ďalej len „RSC BB“) so žiadosťou o informáciu o spôsobe údržby cesty III. triedy č. 2420 a možnosti doplnenia zvodidiel a cestného značenia na cestách III. triedy čísla 2420, 2422,2417.

zmena v zbere odpadu

Pozor zmena v pravidlách a podmienkach zberu triedených odpadov - ŽLTÉ VRECE / ŽLTÁ NÁDOBA

Dátum: 3. 1. 2023

V zbere plastov, tetrapakov a obalov z kovu nastala zmena. Prostredníctvom žltých vriec a nádob sa bude zbierať odpad podľa nižšie uvedených pravidiel a podmienok

upsvar

Úrady práce začnú vyplácať 2. balík inflačnej pomoci

Dátum: 15. 11. 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Druhý inflačný balík

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

reciklácia odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 24. 2. 2022

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:418
TÝŽDEŇ:3093
CELKOM:728962