Navigácia

Obsah

Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 - oznámenie prerokovania  návrhu  územnoplánovacej dokumentácie

Typ: ostatné
Územný plán  sídelného útvaru  Poniky - zmeny a doplnky č. 8 1Predmetom riešenia je doplnenie obytného územia – funkčných plôch bývania v rodinných domoch a plochy občianskeho vybavenia.

Oznámenie prerokovania  návrhu  územnoplánovacej dokumentácie (pdf formát)

 

Zmeny a doplnky č. 8 (ďalej len „ZaD č. 8“) nemenia platné priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia. 

Zmeny a doplnky č. 8“ nemenia základnú koncepciu organizácie územia schválenú v platnom Územnom pláne sídelného útvaru Poniky, sú v súlade so zadávacím dokumentom, ktorým je „Zadávací dokument pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zoskupe-nia sídelných útvarov PONIKY – DÚBRAVICA – ORAVCE“ (URBION, september 1990) schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa 08.10.1992 pod č. 145/1992/02.

 

Kompletná dokumentácia k ZaD č. 8 vo formáte zip


Prílohy

Vytvorené: 23. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2020 10:40
Autor: Správce Webu