Obec Poniky
Poniky

Aktuality


Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti - obec Poniky
volby2022

Rozdelenie ulíc do volebných okrskov

Dátum: 5. 8. 2022

pre potreby volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

voda

Upozornenie na možné odstávky vody

Dátum: 2. 8. 2022

Z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie verejného vodovodu na Dolnej ulici môže dôjsť k dlhším odstávkam dodávky pitnej vody. Na základe uvedeného odporúčame občanom, aby si v tomto období vo svojich domácnostiach vytvárali zásobu vody pre svoje potreby.

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

volby2022

OZNAM - voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Dátum: 12. 7. 2022

Delegovane člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2022.

volby2022

OZNÁMENIE - voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Dátum: 12. 7. 2022

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

PK 2022 plagát

Cyklistická časovka    Ponickými  kiarmi 2022

Dátum: 4. 7. 2022

Obec Poniky pripravuje na 10. septembra 2022 ďalší ročník cyklistickej časovky Ponickými kiarmi 2022.
Pozriete si propozície pretekov a prihláste sa na preteky.

regulácia vodky 6_2022

Žiadosť o vyhiásenie requlácie v dodávke vody z verejného vodovodu. 

Dátum: 24. 6. 2022

Z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov, z ktorých je zásobované pitnou vodou spotrebisko obce Poniky, Ponická Huta - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. žiada

volby 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Dátum: 15. 6. 2022

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku ...

volby 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Dátum: 15. 6. 2022

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia .....

UPOZORNENIE  1

OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE

Dátum: 10. 6. 2022

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty. 

#

Výsledky zápasov ŠK OPL Poniky

Dátum: 31. 5. 2022

Pozrite si výsledky zápasov ŠK OPL Poniky

pozemok

Upozornenie a výzva Okresného úradu Banská Bystrica

Dátum: 25. 4. 2022

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

reciklácia odpadu

Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Dátum: 24. 2. 2022

Obec Poniky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Dátum: 1. 10. 2020

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Oznam

Dátum: 7. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je:

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 117
TÝŽDEŇ: 1697
CELKOM: 642032