Obec Poniky
Poniky

Aktuality

Cesta rozprávkami

Dhz dubravica

DFF ZPM 2023

 

 

 

 

PLAGAT 2023 DFF ZPM

Detský folklórny festival „Zdola ponickýho mlyna“

Dátum: 1. 6. 2023

V dňoch 17. a 18. júna 2023 obec Poniky organizuje jubilejný 25. ročník Detského folklórneho festivalu „Zdola ponickýho mlyna“ a stretnutie rodákov a priateľov obce.

MDD PONIKY 2023

CESTA ROZPRÁVKAMI

Dátum: 1. 6. 2023

OZ Ponickje deti, Obec Poniky a ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Vás pozývajú na Cestu rozprávkami.

majster kotlíka

MAJSTER KOTLÍKA

Dátum: 1. 6. 2023

Organizátori pozývajú družstvá, kuchára či pomocníka získať titul MAJSTER KOTLÍKA.

lopta

Výsledky zápasov

Dátum: 1. 6. 2023

ŠK OPL Poniky za aktuálnu sezónu.

IOMO zruššenie

INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO – IOMO

Dátum: 29. 5. 2023

Oznamujeme občanom, že na základe novely zákona č. 305/2013 Z. z. – Zákon o e-Governmente sa k 1. 11. 2022 zrušil inštitút „INTEGROVANÉ OBSLUŽNÉ MIESTO – IOMO“

upozornenie na zaburinenie pozemkov

Upozornenie na povinnosť starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 29. 5. 2023

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú  starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje zákon.

zákaz voľného pohybu psov

Upozornenie pre majiteľov psov

Dátum: 8. 5. 2023

Na základe množiacich sa sťažností od občanov, upozorňujeme majiteľov psov na to, že voľný pohyb psov po uliciach a verejných priestranstvách je zakázaný. Žiadame všetkých majiteľov psov, aby si skontrolovali svoje ploty a brány a zamedzili ich voľnému pohybu po obci.

UPOZORNENIE  1

OPÄTOVNÉ UPOZORNENIE

Dátum: 5. 5. 2023

Obec Poniky žiada všetkých občanov obce Poniky a jej návštevníkov,  aby na presun a pohyb motorovými vozidlami (autá, motocykle, štvorkolky a pod.) v katastrálnom území obce Poniky používali iba na to určené spevnené cesty. 

zberný dvor poniky

Stavebný odpad - informácia o zberom dvore na OPL

Dátum: 19. 4. 2023

Drobný stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore zriadenom na Obecnom podniku lesov spol. s.r.o..
Informácie o druhu odpadu a podmienkach odovzdania nájdete v nasledujúcom článku.

sadzobníkpoplatkov

Sadzobník nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Poniky

Dátum: 3. 4. 2023

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky na svojom zasadnutí dňa 30.3.2023, uznesením č. 36/2023 prijalo zmeny v Sadzobníka nájmov a poplatkov za užívanie majetku obce Poniky. Dôvodom na zmeny sú efektívnejšieho hospodárenia s majetkom obce a zvýšenie cien energií.

odpad

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Poniky

Dátum: 21. 2. 2023

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto obec Poniky predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

zmena v zbere odpadu

Pozor zmena v pravidlách a podmienkach zberu triedených odpadov - ŽLTÉ VRECE / ŽLTÁ NÁDOBA

Dátum: 3. 1. 2023

V zbere plastov, tetrapakov a obalov z kovu nastala zmena. Prostredníctvom žltých vriec a nádob sa bude zbierať odpad podľa nižšie uvedených pravidiel a podmienok

FITNESS IHRISKO HOREDOLINIE podpora BBSK

VONKAJŠIE FITNESS IHRISKO

Dátum: 8. 9. 2022

Obec Poniky s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja vybudoval vonkajšie fitness ihrisko, ktoré je v športovom areáli na Horedoliní.

Stojiská na triedený odpad.

UPOZORNENIE - ZMENA STOJÍSK NA TRIEDENÝ ODPAD

Dátum: 22. 7. 2022

Upozorňujeme občanov, že došlo k zmenám v umiestnení stojísk na triedený odpad.

ea2021 obec

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

Dátum: 12. 4. 2022

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

transpondér pes

Oznam pre majiteľov psov

Dátum: 20. 3. 2022

V zmysle §19 ods. 11 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti obec Poniky oznamuje vlastníkom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom.

#

ČEREVENO-BIELY KONTAJNER NA ELEKTROODPAD A BATÉRIE

Dátum: 10. 6. 2021

Dnes bol  medzi budovu OcÚ Poniky a asfaltové ihrisko umiestnený  červeno-biely kontajner na elektro odpad a batérie.

Oznam k projektu: Komunitné centrum Poniky

Dátum: 28. 1. 2021

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Plagat jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 22. 1. 2021

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón v obci. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s v 7 WiFi zónach

#

Informácie k projektu Komunitné centrum Poniky

Dátum: 31. 1. 2020

V Máji 2019 podpísalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo vnútra SR s našou obcou zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výstavbu Komunitného centra. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje  

Ilustračná foto - zlé parkovanie

Upozornenie na nevhodné parkovanie

Dátum: 20. 1. 2020

Na základe množiacich sa problémov  pri  zimnej údržbe komunikácií  a odvoze odpadu z dôvodu nesprávneho parkovania  vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách  Vás žiadame o dodržiavanie  základných  zásad pre parkovanie vašich vozidiel vyplývajúcich z platných právnych predpis

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:195
TÝŽDEŇ:3213
CELKOM:783259