Obec Poniky
Poniky

Upozornenie na povinnosti vlastníkov nehnuteľností

podľa § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinné

a)  dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách.

 

Priestupku proti poriadku na úseku katastra podľa ustanovenia § 74 zákona o katastri sa dopustí ten, kto:

a) neohlási zmeny údajov katastra týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom alebo držiteľom, alebo nájomcom, v lehote ustanovenej týmto zákonom,

 

Ohlasovanie zmien údajov katastra sa vykonáva na tlačive „Hlásenie zmien“, na tom Okresnom úrade, kde je Vaša nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností evidovaná. Zmena údajov sa na základe hlásenia zmien zapíše do katastra nehnuteľností.

Žiadosť o zmenu údajov katastra,  ktoré si vyplníte podľa údajov z LV a doplníte svoje osobné údaje.

K tlačivu je nutné priložiť listinu preukazujúcu zmeny, napríklad pri zmene  trvalého pobytu, overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu, resp. sobášneho listu a pod.

Po  podaní  tlačiva - ohlásenia zmien na príslušný Okresný úrad – odbor katastrálny úrad vykoná zmenu údajov záznamom bez poplatku.

Pri akejkoľvek zmene týkajúcej sa Vašej nehnuteľnosti (predaj, dedenie, zmena  stavby  a pod. ...) je potrebné vopred uviesť do súladu údaje katastra nehnuteľností,  ak nemáte tieto zmeny vykonané na liste vlastníctva v evidencii katastra nehnuteľností.

 

Žiadosť o zmenu údajov katastra v PDF formáte.

Prílohy

ziadost o zmenu udajov katastra.jpg

ziadost o zmenu udajov katastra.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 308,99 kB

Zmena udajov katastra_minv.pdf

Zmena udajov katastra_minv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,12 kB

Zmena udajov katastra_minv.pdf

Zmena udajov katastra_minv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 365,12 kB
Dátum vloženia: 1. 10. 2020 10:28
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 7. 2021 10:40
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:131
TÝŽDEŇ:2106
CELKOM:724412