Navigácia

Obsah

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Typ: ostatné
dssPoslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.

Obecné zastupiteľstvo   dňa 14.12.2017 prerokovalo informáciu, zobralo ju na vedomie a žiada starostu obce zohľadniť pripomienky poslancov k štúdii (požiadavka je  do 10.01.2018), realizovať výkup pozemkov v  súlade s Územným plánom sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7 v zmysle uznesenia ObZ č. 237/2017 a pripraviť podklady pre stavebné povolenie.


Starosta obce na výročnom stretnutí Klubu seniorov v Ponikách dňa 12.12.2017 informoval o tomto zámere a požiadal zúčastnených, aby zaslali svoje pripomienky a návrhy.


Svoje návrhy a pripomienky  k uvedenej štúdii môžu vzniesť aj občania,  pričom je možné ich doručiť priamo na obecný úrad alebo na e-mailovú adresu obce poniky@poniky.sk

 

pozri celú štúdia uskutočniteľnosti

pozri architektonickú štúdiu 

 


Prílohy

Vytvorené: 19. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2018 07:37
Autor: Správce Webu