Navigácia

Obsah

Správy

Oznámenie

o začatí stavebného konania a úpustenie od ústneho pojednávania - verejná vyhláška

- Telocvičňa v areáli ZŠ a MŠ Štefana Žáryho - Poniky
- Prístupová komunikáciacelý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
program starostlivosti o chvu_2018_2048

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny oznamuje, že dňa 5.10. 2018 o 10.00 sa v zasadačke na prízemí na Mestskom úrade v Detve, bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019-2048.... celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Protokol o skúške vzorky vody č. 7620/2018

odobranej na Obecnom úrade v Ponikách, ktorú vykonalo Laboratórium Banská Bystrica - Odbor riadenia kvality, Partizánská cesta 5, Banská Bystrica. Pozrite si výsledky. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Plagát 2018

Memoriál Ondreja Holca  v cezpoľnom behu  - 4. ročník obnovenej série

Hlavný organizátor obec Poniky Vás pozýva na preteky v cezpoľnom behu MOH, ktorý sa uskutoční 6. októbra 2018  v športovom areáli ŠK OPL na Horedoliní so začiatkom  o 9,00 h. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Európsky týždeň mobility

BANSKÁ BYSTRICA. Cestujúci v celom kraji počas Európskeho týždňa mobility od 16. do 22. septembra môžu cestovať za polovičné cestovné. Banskobystrický samosprávny kraj sa rozhodol podporiť týždeň mobility z vlastných zdrojov a umožniť tak cestujúcim v prímestskej autobusovej doprave cestovať za takmer polovičné cestovné. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Tu nájdete zhrnuté všetky základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM


MUDr. Motošková oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 10. do 14. septembra 2018 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ju bude MUDr. Šustáková, Všeobecná ambulancia pre dospelých, Partizánska cesta č. 12,  Banská Bystrica, telef. číslo 048/419 58 79.
celý text

ostatné | 31. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM - zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie v obci Poniky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je:

Božena Bukvajová
Obecný úrad, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
Tel. č.: 048/4193703
Mobil: 0910 912 716
e-mail: poniky@poniky.sk celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Emailová adresa obce Poniky na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 je poniky@poniky.sk .

celý text

ostatné | 28. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
Party 21_poniky

Party v 21. storočí

Obec Poniky  je súčasťou umeleckého projektu Party v 21. storočí ktorý mal možnosť reprezentovať Slovensko doma aj v zahraničí. Za najväčší úspech projektu sa považujú ZOH v JUŽNEJ KÓREI a turné po SEVERNEJ AMERIKE 2018. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 10. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNÁMENIE

Obecný úrad v Ponikách oznamuje občanom , že ku dňu 10. júlu 2018 je v obci Poniky prihlásených k trvalému pobytu 1561 obyvateľov.
celý text

ostatné | 8. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

2. Výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018

Dňa 15.5.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov/návrhov financovaných z participatívneho rozpočtu obce Poniky na rok 2018. V zmysle tejto výzvy bolo do termínu 15. júna 2018 doručených 10 projektov/návrhov v celkovej hodnote 10 973,79 eur. Na 25. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ponikách dňa 26.07.2018 uznesením č.316/2018 ObZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na 3 projekty/návrhy vo výške 3 505 eur
a požiadalo starostu obce o vypísanie novej výzvy. celý text

ostatné | 2. 8. 2018 | Autor: Správce Webu

UPOZORNENIE - rozvádzač verejného osvetlenia Ponická Huta

Už niekoľko týždňov sa stáva, že v časti obce Ponická Huta svieti verejné osvetlenie aj v priebehu dňa. Nejedná sa o poruchu zariadenia. Bolo zistené, že rozvádzač verejného osvetlenia, ktorý je umiestnený v priestoroch detského ihriska, bol násilným spôsobom otváraný. Podľa oznámenia občanov rozvádzač otvárajú a svetlá v manuálnom režime zapaľujú deti.

Dovoľujeme si upozorniť, že sa jedná o neprípustné poškodzovanie verejného majetku a neoprávnené zasahovanie do elektrických zariadení, pri ktorom môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti na nevhodnosť a neprípustnosť takéhoto konania a tiež na trestnú zodpovednosť za ich maloleté deti. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam – šetrenie pitnej vody

Na požiadanie vodárenskej spoločnosti sme v miestnom rozhlase žiadali občanov o šetrenie pitnou vodou v časti Ponická Huta. Aj napriek úsiliu zamestnancov vodárenskej spoločnosti pretrvávajú problémy s jej dodávkou. Sú analyzované rôzne nedostatky v rozvodoch a jeden z možných dôvodov je  zvýšený odber na zavlažovanie niektorými obyvateľmi.

Dovoľujeme si požiadať občanov, aby nevyužívali pitnú vodu na zavlažovanie, aby boli ohľaduplní k svojim spoluobčanom pri odbere pitnej vody. Za pochopenie tejto požiadavky vám ďakujeme. celý text

ostatné | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávy obcí

Základné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí,ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 . celý text

ostatné | 20. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne


Oznamujeme Vám, že od apríla do októbra 2018 v našej obci bude prebiehať miestne prešetrovanie objektov ZBGIS (Základná báza údajov pre geografický a informačný systém) terénnymi pracovníkmi. Bližšie informácie sú uvedené v priloženom liste.
celý text

ostatné | 19. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ Poniky 2018

Pozrite si výsledky Krajského kola hry PLAMEŇ, organizovaného KO DPO SR v Banskej Bystrici v spolupráci s obcou Poniky, ktoré sa konalo 9. júna 2018 na ihrisku na Horedoliní. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
DFF 2018-mybystrica 2

MY Bystrica : Ponická parta patrí k najkrajším na Slovensku. Oslávili ju aj na festivale

Festival Zdola Ponickýho mlyna, ktorý sa konal uplynulý víkend, je doslova pastvou pre oči. Na tomto ročníku vzdali hold aj výnimočným folkloristom Ondrejovi Madošovi a Jánovi Kapustíkovi. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
sse informuje

STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA INFORMUJE

Vážení občania,
Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), UPOZORŇUJE na podomových predajcov, ktorí môžu používať neférové praktiky! celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Zisťovanie SILC 1

Zisťovanie SILC

Štatistický úrad  Slovenskej republiky oznamuje, že v čase od 9. apríla do  26. júna  2018 sa v našej obci uskutoční Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností  (EÚ SILC) v rámci projektu  európskych  štatistických zisťovaní. celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Polóny Pavel

Kožušnícky majster Pavel Polóny

Na Slovensku je už málo výrobcov pravých slovenských kožúškov. V Podpolianskom regióne sa celý svoj život venuje ponickým kožúškom Pavel Polóny. Od útleho detstva pomáhal svojmu otcovi, od ktorého napokon získal kožušnícky fortieľ. A hoci má už vyše 85 rokov, stále vyšíva pestrofarebné ornamenty a krásne kožúšky, aby robil radosť mladým tanečníkom a milovníkom folklóru.                         celý text

náš tip | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.
celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie  za národnú kultúrnu pamiatku 1

Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č. PUSR-2017/22561-4/9484/JAN vyhlásil Zvonicu, múr a cintorín príkostolný pri Rímsko- katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Obci Poniky za národnú kultúrnu pamiatku. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
strecha

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - povinnosti občanov


Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu