Navigácia

Obsah

POZVÁNKA

Typ: ostatné
Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce Poniky 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.

Termín konania:           26. júla 2018 (štvrtok)
Miesto konania:            Obecný úrad Poniky

Časový priebeh zasadnutia:

  16:45 – 17:00   Prezentácia

  17:00 – 19:00   Rokovanie zastupiteľstva

 

                                       

Návrh programu rokovania:

 

 1. Otvorenie 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ponikách
 2. Schválenie programu rokovania  zastupiteľstva obce Poniky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informatívna správa o aktivitách starostu obce
 5. Nakladanie a hospodárenie s majetkom obce Poniky, nájomná zmluva
 6. Určenie volebných obvodov, počtu  poslancov a ďalších náležitostí v zmysle Zákona   180/2014 Z.z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2020
 8. Príspevok pre  žiakov nastupujúcich do  1. ročníka ZŠ s MŠ ŠŽ Poniky
 9. Vianočný príspevok pre seniorov nad 70 rokov veku
 10. Participatívny rozpočet - informácia
 11. Rôzne
 12. Záver

 

Na zasadnutie ObZ  starosta pozýva:

 1. Poslancov Obecného zastupiteľstva v Ponikách
 2. Hlavnú kontrolórku Obce Poniky
 3. Pracovníkov Obecného úradu v Ponikách
 4. Riaditeľku ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky
 5. Zástupkyne riaditeľky  ZŠ s MŠ
 6. Predsedu Rady školy
 7. Vedúcu školskej jedálne
 8. Predsedníčku ZO SZPB Poniky
 9. Predsedníčku Klubu seniorov Poniky
 10. Konateľov Obecného podniku lesov, spol.  s r.o. Poniky
 11. Občanov obce Poniky

 

PDF formát pozvánky

 

 


Príloha

Vytvorené: 9. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 7. 2018 16:39
Autor: Správce Webu