Navigácia

Obsah

Pilotný projekt: Obec Poniky a Národné lesnícke centrum budú spolupracovať v oblasti lesnej pedagogiky a environmentálneho vzdelávania

Typ: ostatné

V Ponikách bola dňa 23. augusta 2019 podpísaná dohoda o spolupráci obce Poniky a Národného lesníckeho centra o rozvoji vzdelávania o lese a prírode. Symbolicky sa tým začala perspektívna spolupráca partnerov - zriaďovateľa miestnej základnej školy s materskou školou a najvýznamnejšej slovenskej odbornej organizácie v oblasti lesníctva. Za obec Poniky dohodu podpísala starostka obce Ing. Jana Ondrejková a za Národné lesnícke centrum vo Zvolene generálny riaditeľ Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. Na slávnostnom stretnutí boli prítomní aj zástupcovia školy - riaditeľka Mgr. Mária Janovčíková  a zástupkyňa Mgr. Martina Balleková, tiež aj konatelia Obecného podniku lesov s.r.o., ktorý funguje moderným, certifikovaným spôsobom - Ing. Juraj Piar a Ing. Roman Ferjenčík. 


Obec Poniky má svojím umiestnením v prírodnom - lesnom prostredí, ako aj dobrým fungovaním miestnej školy vynikajúce predpoklady na rozvoj vzdelávania v oblasti lesnej a ekologickej problematiky. V obci funguje aktívne aj Poľovnícke združenie Bukovina Poniky, ktoré bude na projekte tiež spolupracovať. Na základe podpory vedenia obce a obecného zastupiteľstva začne v krátkej dobe fungovať pracovná skupina zložená zo zástupcov školy a spolupracujúcich subjektov a pripraví už pre školský rok 2019/2020 nové atraktívne aktivity pre žiakov, ktoré ich nielen zaujmú, ale aj posilnia ich vzťah k lesu a prírode  ale i k miestu, ktoré je ich domovom.

 

"Učenie o lese a prírode otvára cestu nielen k osvojovaniu poznatkov o životnom prostredí, ale aj k uvedomovaniu  si dôležitých princípov trvalej udržateľnosti. Tak v lese, ako aj v prírode, či krajine, ale v prenesenom slova zmysle aj v spoločnosti a medziľudských vzťahoch. Som veľmi rád, že sme dohodli spoluprácu na rozvoji školy a možno aj na vytváraní inšpiratívneho príkladu pre slovenské školstvo vôbec. Teším sa na výsledky, ako aj na ďalších partnerov...", hovorí Marcel Pecník, iniciátor projektu ďalšieho rozvoja miestnej školy.

 

Pozri tiež:

https://mybystrica.sme.sk/c/22198582/poniky-chcu-posilnit-vzdelavanie-o-lese-a-prirode.html

 

Poniky memorandum


Vytvorené: 26. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 8. 2019 08:21
Autor: Správce Webu