Navigácia

Obsah

Opatrovateľská služba v obci

Typ: ostatné
Dňa 29.03.2019 bol v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vykonaný zápis Obce Poniky do Registra poskytovateľov sociálnych služieb Banskobystrického kraja.

Jedná sa o poskytovanie opatrovateľskej služby terénnou formou, t.j priamo v domácnostiach. Na základe zápisu bude pre občanov obce Poniky od mesiaca jún/júl k dispozícii opatrovateľka. Cieľovou skupinou sú osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň odkázanosti a osoby, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

V zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č. 3/2012 o opatrovateľskej službe je úhrada zo strany klienta 1,50 €/hodina. Občania, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu dostanú bližšie informácie priamo na Obecnom úrade v Ponikách, tel. 048/4193703, e-mail: poniky@poniky.sk .


Vytvorené: 3. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2019 11:34
Autor: Správce Webu