Navigácia

Obsah

Nespaľujme odpady!

Typ: ostatné
nespalujme odpad  2019V období vykurovacej sezóny, ale i mimo nej sa nad Ponikami vznáša dymový opar. Hoci určitému znečisteniu sa pri vykurovaní pevnými palivami nedá vyhnúť, správnym nakladaním s odpadmi môžme my, občania, výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia v našej obci.

Prečo nespaľovať odpad:

V prvom rade si musíme si uvedomiť, že pri spaľovaní odpadov sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa často v ešte vyšších koncentráciách, ako v mnohých priemyselných závodoch. Málokto z tých, čo odpad v domácnosti spaľuje, si uvedomuje, že tým sebe, svojim blízkym a susedom môže spôsobovať zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú malé deti, tehotné ženy a starší ľudia. Škodlivé látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, neunikajú vysoko do atmosféry, ale končia v našej domácnosti, v našom jedle a v našom tele. Doma do pecí, kotla, krbu ani do ohniska teda nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna.

           

V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách zakazujú: 

1. Občiansky zákonník, podľa ktorého nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne.

2. Zákon o odpadoch zakazuje bez možnosti výnimky spaľovanie akéhokoľvek odpadu (vrátane zeleného odpadu zo záhrad, atď.) v domácnostiach a na súkromných alebo verejných priestranstvách. Za porušenie hrozí pokuta do 165,98 €.

3. Zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje vypaľovanie porastov, bylín, kríkov a stromov. Za porušenie hrozí pokuta do 331 €.

 

Ako sa zbaviť odpadu ekologicky:

Produkujme čo najmenej odpadu a využime naplno systém separovaného zberu v obci. Plasty, TetraPaky, papier vhoďme do príslušného kontajnera na separovaný odpad. Starý nábytok, drevotriesku, pneumatiky, odovzdajme na zberný dvor alebo využijeme zber veľkoobjemového odpadu, ktorý obec pravidelne zabezpečuje. Biologický odpad namiesto spaľovania zmeňme na hodnotné hnojivo pomocou kompostovania.

 

Pre viac informácií venujte, prosím, pozornosť letákom vyveseným na nástenkách v našej obci.

(leták v PDF formáte na stiahnutie)


Za čistejší vzduch a dodržiavanie zákona, vopred ďakujeme.

 

Jana Ondrejková, starostka obce Poniky

Barbora Šingliarová, členka komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu pri ObZ

Zdroj: Priatelia Zeme - SPZ, www.priateliazeme.sk/spz


Príloha

Vytvorené: 12. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 2. 2019 11:57
Autor: Správce Webu