Obec Poniky
Poniky

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poniky č.3/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky.

NÁVRH

VŠEOBECNE ZáväznéHO NARIADENIA OBCE PONIKY č. 3/2021

o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky

               Obecné zastupiteľstvo obce Poniky vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 Zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením §59 a §59a  Zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §8a Zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

 

§1

Úvodné ustanovenie

 

  1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje spádová oblasť materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky.
  2. Cieľom VZN je, aby každé dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania s prihliadnutím aj na čo najlepšiu dostupnosť konkrétnej materskej školy.
  3. Toto VZN sa vzťahuje na materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky: Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, Družstevná ulica 201, Poniky

 

§2

Určenie spádovej materskej školy

 

  1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Poniky, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poniky a to:
  • Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky, Družstevná ulica 201, Poniky
  1. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobyt v obci Poniky a deti  umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

§3

Záverečné ustanovenia

 

  1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu.
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce ........................ dňa ..............................
  3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

                                                                                                                          Ing. Jana Ondrejková

                                                                                                                               starostka obce

                      

Návrh VZN vyvesený dňa: .11.8.2021

Návrh VZN zvesený dňa:  .................................

VZN schválené dňa:           .................................

VZN účinné dňom:              .................................

 

Návrh VZN vo formáte PDF

Prílohy

VZN_obce Poniky č. 3_2021 _spadova_MS.pdf

VZN_obce Poniky č. 3_2021 _spadova_MS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,63 kB
Dátum vloženia: 12. 8. 2021 7:42
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2021 7:47
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 79
TÝŽDEŇ: 1256
CELKOM: 524041

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

 

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom