Navigácia

Obsah

Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Typ: ostatné
COVID 19 2AKTUALIZOVANÉ 21.4.2020
Pozrite si prehľad základných informácií o ochorení COVID-19, ktoré zaslali oficiálne inštitúcie.

Pozrite si ponuku dezinfekcie,ktorú si môžete zakúpiť  aj cez OcÚ Poniky.

 

Uznesenie vlády SR č. 233 z 16. apríla 202 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
25.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf Uznesenie vlády SR č. 233 z 16. apríla 202 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
formát pdf UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 207 zo 6. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
formát pdf

Uzatvorenie prevádzok  - režimové opatrenia

 

 

Oznam Okresného úradu Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

 

 

OZNAM

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa výskytu Corona vírusu a na základe podnetov občanov obce Poniky, žiadame všetkých občanov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa v týchto dňoch vrátili zo zahraničia a majú povinnosť dodržiavať domácu karanténu, aby danú skutočnosť oznámili na Obecný úrad v Ponikách emailom na adresu poniky@poniky.sk alebo na telefónne číslo : 048/419 37 03, 0910912710. Zároveň žiadame občanov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia týkajúce sa domácej karantény.

 

 

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali  tieto preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu:

 

  • Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
  • Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
  • Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
  • Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte starostku obce.
  • Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky.
  • Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

 

25.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf

Opatrenie  UVZ SR - povinnosť nosiť rúško

formát pdf

Opatrenie  UVZ SR - poskytovanie sociálnych služieb

formát pdf Opatrenie  UVZ SR - zákaz prevádzky v nedeľu 
19.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf

Ďalšie  karanténne opatrenia  účinné od  19.3.2020

formát pdf

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislostis ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2(piata aktualizácia)

18.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf

10 odporúčaní pri COVID-19 

formát pdf

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 

formát pdf

4 VECI, KTORÉ POTREBUJETE VEDIEŤ O KORONAVÍRUSE COVID-19 

formát pdf

Čo robiť, ak ste chorý COVID-19 

formát pdf

Pomoc sebe a druhým COVID-19 

formát pdf

Covid-19 rady pre verejnosť 

formát pdf

Mýty o víruse Covid-19 

formát pdf

Odporúčania pri cestovaní v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 

formát pdf

Ako sa správať v domácej izolácii 

formát pdf

Ako sa rozprávať s dieťaťom o Coronavíruse COVID-19 

17.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf Opatrenia  Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou  od 16.marca 2020 od 6:00 hod. - obmedzenie prevádzok
formát pdf Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok
formát pdf Oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou
  pozri tiež  stránku ÚVZ SR
14.3.2020 Informácie doručené na  OcÚ  v súvislosti s koronavírusom COVID-19
formát pdf Ako postupovať pri volaniach občanov v súvislosti s koronavírusom a vyhlásenou mimoriadnou situáciou a prijatými opatreniami zo strany štátu?
formát pdf

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe

formát pdf

Vyťažovanie  a komunikácia operátorov koordinačných  stredísk integrovaného záchranného systému v súvislosti s koronavírusom COVID-19

formát pdf

Verejná vyhláška, ktorou sa  oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení oaptrania pri ohrozená verejného zdravia  podľa §48 ods. 4 písm. d_ zákona  č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a  rozvoji  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých  zákonov - hromadné podujatia

formát pdf Verejná vyhláška  ktorou sa oznamuje vydanie rozodti o nariadení  opatrenia na redhcádzanie  a šírenie prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a §48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z o oachrane, odpore  a rozvoji verejného  zdravia a o zmene a dopnená niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  - izolácia v domácom prostredí

Prílohy

Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2020 11:47
Autor: Správce Webu