Obec Poniky
Poniky

Informácia pre verejnosť

BBSK LOGO

Zelený kraj - stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja "Envirostratégia BBSK"

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné prekladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1 974
05 Banská Bystrica
e-mail: oszp.bb@minv.sk
telefón: 048/430 63 62

Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia SR:

http://enviroportal.sk/sk/eia


Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k
oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja (Envirostratégia BBSK)“ je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica v pracovných dňoch počas úradných hodín. Termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom. 

 

Základne informácie

 • Účel akcie:
 • Envirostratégia BBSK bude prvým komplexným plánom pre manažment všetkých zložiek životného prostredia kraja a východiskom pre Adaptačnú stratégiu kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Nízkouhlíkovú stratégiu BBSK, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Integrovanú územnú stratégiu BBSK; územnoplánovacím podkladom pre nový územný plán regiónu, podkladom pre územné plánovanie a vypracovanie verejných politík samospráv, rozhodovanie a efektívne nastavenie finančných nástrojov. Zároveň bude platformou pre spoluprácu rôznych aktérov a umožní nám reagovať na výzvy a problémy životného prostredia spoločne a efektívne.
 •  
 • Dotknutá obec:Banskobystrický Kraj 
 • Príslušný orgán:
 • Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Obstarávateľ:Banskobystrický samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa:37828100
Dátum vloženia: 8. 12. 2021 7:22
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 12. 2021 7:40
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 7
DNES: 194
TÝŽDEŇ: 1239
CELKOM: 559942