Obec Poniky
Poniky

ENERGETICKÝ AUDIT - VYBRANÉ OBJEKTY V MAJETKU OBCE PONIKY

ea2021 obec

Obec Poniky sa v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 – Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni zapojila do tejto výzvy s projektom "Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky"

Do projektu boli vybraté nasledovné objekty:

- Kultúrny dom, Do Hája 1, 976 33 Poniky
- Obecný úrad a hasičská zbrojnica, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky
- Materská škola, Horná 240, 976 33 Poniky
- Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho, Družstevná 201, 976 33 Poniky
- Ponický dom, Pod Dielcom 364, 976 33 Poniky
- Dom smútku, Horná 239, 976 33 Poniky

Dňa 18.6.2021 nadobudla účinnosť  Zmluva o poskytnutí NFP   číslo  KZP-PO4-SC441-2019-53/AWD5 so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na  Vypracovanie energetického auditu pre identifikáciu a návrh opatrení energetickej efektívnosti v obci Poniky.  (zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-66-2021-1663.html) Obec Poniky  v rámci tejto zmluvy získala celkovo na vypraocvanie auditu 23 119,20 EUR.

Dňa 22.06.2021 obec podpísala  zmluvu  č. 70/2021 so spoločnosťou  ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o. na vypracovanie účelového energetického auditu.(zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-70-2021-1674.html)

 

Identifikácia predmetu energetického auditu

Predmetom energetického auditu je posúdenie energetickej náročnosti súčasného stavu a technicko-ekonomické posúdenie potenciálu úspor energie vybraných objektov v majetku obce Poniky. EA je spracovaný v zmysle požiadaviek Výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53 - Rozvoj energetických služieb na regionálnej úrovni. EA je vypracovaný v rozsahu prílohy č. VI Smernice EP a Rady č. 2012/27/EÚ. Pre účely vypracovania správy z EA sme primerane použili vyhlášku MH SR č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.

EA bol spracovaný systematickým postupom na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v hodnotenom objekte.

EA sa zameriava aj na zistenie potenciálu zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti s posúdením možnosti uplatnenia garantovanej energetickej služby.

Výsedné správy :

Energetický audit budova Obecného úradu obce Poniky

Energetický audit budova Ponikcý dom

Energetický audit budova Domu smútku Poniky

Energetický audit budova Kultúrneho domu PonikyEnergetický audit budova základnej školy ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

Energetický audit budova materskej školy ZŠ s MŠ Štefana Žáryho

Prílohy

EA GES OcU Poniky.pdf

EA GES OcU Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,81 MB

EA GES Ponický dom, Poniky.pdf

EA GES Ponický dom, Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,82 MB

EA GES Dom smútku Poniky.pdf

EA GES Dom smútku Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB

EA GES KD Poniky.pdf

EA GES KD Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,9 MB

EA GES ZŠ Poniky.pdf

EA GES ZŠ Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB

EA GES MŠ Poniky.pdf

EA GES MŠ Poniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,92 MB
Dátum vloženia: 12. 4. 2022 9:27
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 4. 2022 9:50
Autor: Správce Webu

Aktuálne

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:60
TÝŽDEŇ:1889
CELKOM:781935