Navigácia

Obsah

Ako triedime odpad  

Typ: ostatné
Obec Poniky si objednala analýzu zmesových komunálnych odpadov, od ktorej očakávala zhodnotenie separácie odpadu. Analýzu viedla Jana Nékyová zo spoločnosti JRK Slovensko, s. r. o. Pomáhali jej aj štyria zamestnanci úradu.  Analýza sa uskutočnila 24. júla, deň pre zberom komunálneho odpadu firmou Marius Pedersen, a. s.

 

Pozri tiež :https://www.menejodpadu.sk/v-obci-poniky-analyza-preukazala-potencial-na-setrenie-penazi/

 

Ako vzorka poslúžil odpad z 25 náhodne vybratých 110 litrových kontajnerov (čo je asi 5% nádob na zmesový komunálny odpad v obci na zabezpečenie objektívnosti výsledkov). Kontajnery náhodne vyberala pani Nékyová, lebo nepozná pôvodcov odpadu a nechceli sme, aby výber skresľoval niekto z domácich. Odpad sme presypali do plastových vriec a odviezli pred obecný úrad, kde sa analýza uskutočnila. Zhromaždili sme 182,25 kg odpadu, čo je priemerne 7,29 kg na kontajner. 

Po vytriedení sme znížili hmotnosť papiera o 10 percent a textilu o 20 percent pre nadmernú vlhkosť odpadu. Taktiež sme znížili zvyšky jedla o 20 percent – dôvodom bol fakt, že značné množstvo sa nachádzalo v sklených pohároch. Toto množstvo sme pripočítali ku sklu.

 

Výsledky analýzy ZKO

Zložka komunálneho odpadu

Hmotnosť (kg)

%

Papier

11,25

6,17

Plasty ostatné

18,00

9,87

Zmesový komunálny odpad

35,50

19,47

VKM (tetrapaky)

2,50

1,37

Jednorázové plienky

6,00

3,29

Sklo

11,40

6,25

Plasty PET

2,50

1,37

Obaly z kovu

8,50

4,66

Zvyšky jedla

11,60

6,36

Kompostovateľné BRO

67,68

37,12

Textil a obuv

6,40

3,51

Nebezpečný odpad

0,50

0,27

Elektroodpad

0,50

0,27

Celkom

182,33

100,00

 

Z analýzy vyplynulo, že pôvodcovia odpadu by do separovaného zberu mohli ešte dať 29,7% odpadu, ktorý skončil v komunálnom odpade a 43,48 % odpadu, ktorý skončil v komunálnom odpade by mohlo skončiť v biologickom odpade -  komposte. Pre úplnosť uvádzame, že tieto čísla by boli vyššie, keby obec neodvážala zelený odpad spred domov občanov.

V súčasnosti sú náklady obce na odvoz odpadu cca 40 000,00 eur a obec vyzbiera na poplatkoch za odpad cca 30 000,00 eur. Za jedného občana obec vyberá 19,67 eura na kalendárny rok (v zmysle VZN obce Poniky č. 3/2016 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad). Takýto vysoký poplatok nepostačuje na úhradu všetkých nákladov. Jednoduchou matematikou by ho bolo potrebné zvýšiť na cca 25 eur na občana a rok. Táto čiastka je len orientačná a dočasná, keďže poplatky za zber, odvoz a uskladnenie sa každý rok zvyšujú.

Je na osobnej zodpovednosti a uvedomelosti každého občana, ako to v obci s odpadom bude vyzerať. Nazdávame sa, že je najvyšší čas začať sa zaujímať o svoj vlastný odpad. Keď ho produkujeme, mali by sme byť schopní ho aj separovať, najmä plasty, papier a kovy.

Finančné prostriedky z obecnej kasy za uskladnenie odpadu na skládke  závisia tiež od percenta vytriedenia, ktoré je v našej obci za rok 2018 na úrovni 15,37 % komunálnych odpadov. Sadzba zákonného poplatku na rok 2019 je 12 eur za tonu. Podľa Nariadenia vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, je už teraz isté, že pri súčasných percentách vytriedenia bude obec platiť 24 eur za tonu. To znamená ďalšie zvýšenie poplatku pre občana o minimálne dve až tri eurá. 

Preto v obci pripravujeme zmeny v zbere biologicky rozložiteľného odpadu,  v budúcnosti plánujeme kúpiť okolo 200 kompostérov. Občania si budú môcť za určitý poplatok kontajner prenajať a používať ho niekoľko rokov.  Cena jedného kompostéra je približne 80 eur. Investícia sa pri správnom kompostovaní určite oplatí obci aj občanom. Súčasťou dodávky kompostéra bude aj prednáška o kompostovaní. 

Ak o túto službu máte záujem, dajte nám vedieť na obecný úrad alebo e-mailom na adresu poniky@poniky.sk.


Vytvorené: 2. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2019 11:17
Autor: Správce Webu