Obsah

Zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.12.2017

Zmluva o poskytnutí NFP

OPĽZ/120/2017

84 330,00 EUR osemdesiatštyritisíctristotridsať EUR

ZŠ s MŠ Š. Žáryho, PONIKY

MŠVVaŠ

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1