Obsah

Rozvrh hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov:

7. ročník

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PONDELOK SJL MAT BIO GEG VYV REV  
UTOROK FYZ MAT ANJ 1/NEJ2 INF ch / TSV d SJL ETV/ NEJ. 1  NBV
STREDA OBN TSV ch /INF d SJL ANJ 2/ NEJ 1  CHE ANJ 1/ NEJ 2  
ŠTVRTOK MAT SJL BIO TSV / THD TSV /THD NEJ2 / NAV  
PIATOK FYZ DEJ MAT HUV SJL ANJ 2/ NEJ1