Navigácia

Obsah

Rada školy

 

Zloženie Rady školy

Ak chcete poslať svoje návrhy alebo pripomienky pre Radu školy pri ZŠ s MŠ Š. Žáryho v Ponikách, urobte tak na mailovú adresu: radaskoly@zsponiky.sk

Predseda Rady školy:  PaedDr. Eva Šávoltová
Podpredseda Rady školy:  Marek Matuška

 

Zástupcovia rodičov:

 • Roman Baláž
 • Danka Brozmanová
 • Ing. Jana Ondrejková
 • PaedDr. Šávoltová Eva 


Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Martina Balleková - za 1.-4. ročník ZŠ
 • Mgr. Michaela Kutelyová - za 5.- 9. ročník ZŠ
 • Janka Kohútová - MŠ


Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

 • Zuzana Dupačová


Zástupcovia organizácií podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní:

 • Mgr. Martina Balleková


Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

 • Dušan Hrčka
 • Ing. Alena Ježeková
 • Marek Matuška