Navigácia

Obsah

Obec Poniky v zmysle   § 25 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. (ďalej len „zákona“) a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

 

                                                                              v ý z v u

na voľby členov Rady školy

pri Základnej školy s materskou školou  Štefana Žáryho  v Ponikách

 

Uzávierka  na podávanie kandidátov do rady školy ako zástupcov rodičov  je 25. september 2017.  

 

Kandidátov do rady školy na zástupcov rodičov je možné navrhnúť písomne na adrese:

Základná škola s materskou školou  Štefana Žáryho  v Ponikách

Družstevná  201

976 33 Poniky

 

 

Voľba zástupcov rodičov sa uskutoční dňa 26.9.2017 o 17.00 v budove ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách, Družstevná 201.

Voľba zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov sa uskutoční dňa 25.9.2017 o 14.30 v budove materskej školy ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách, Horná 240.

Zriaďovateľ vzhľadom na počet zamestnancov a špecifiká materskej školy a  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle  § 25 zákona a dodržujúc zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy musí byť väčšinový, určuje nasledovné zloženie rady školy:

 

2 pedagogickí zamestnanci,

1 nepedagogický zamestnanec

4 zástupcovia rodičov  

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

 

V Ponikách 18. septembra  2017.        

 

Ing. Ján Beňo

starosta obce

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

MDD

MDD 2017

Pozvánka celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Týždeň modrého gombíka 2017

Týždeň modrého gombíka je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie súťaže "Jarná výzdoba tried"

Vyhodnotenie súťaže "Jarná výzdoba tried" celý text

ostatné | 5. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Plavecký kurz

V dňoch 24. – 28. apríla sa žiaci I. stupňa zúčastnili základného a žiaci 6. ročníka zdokonaľovacieho plaveckého výcviku vo Zvolene. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná súťaž v Turecku


Vážená p. riaditeľka, celý text

ostatné | 28. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie

PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Čítankové kráľovstvo v 1.ročníku

Marec - mesiac knihy, bol pre usilovné včielky v 1.ročníku ZŠ veľmi zaujímavý. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ pre školský rok 2017/2018

Tešíme sa na vás celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Slávik Slovenska

Dňa 20. apríla 2017 sme sa v našej škole zapojili do 27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska a zorganizovali sme školské kolo. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Internetová spolupráca škôl Etwinning - Noc s Andersenom

Internetová spolupráca škôl Etwinning - Noc s Andersenom celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam zo ŠJ


ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zem spieva

Zem spieva celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Môj rytiersky profil

Dňa 9. februára 2017 sa žiaci 6. ročníka spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Silviou Šlosárovou zúčastnili na animačnom programe v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene 15.12.2016

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene 15.12.2016 celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

DEŇ ZVIERAT 2016

DEŇ ZVIERAT 2016 celý text

ostatné | 5. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň mlieka 2016

Deň mlieka 2016 celý text

ostatné | 26. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Škola v prírode 2016

Škola v prírode 2016 celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor: Správce Webu

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 celý text

ostatné | 6. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo

Hviezdoslavov Kubín, školské kolo celý text

ostatné | 25. 1. 2016 | Autor: Správce Webu

UNICEF


ostatné | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 (OSJL)

Olympiády bývajú všelijaké. Zvykli sme si na tie športové. celý text

ostatné | 1. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

„S hadom na zebre 2015“

... The traffic snake game – Network ... celý text

ostatné | 27. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Výsledky celoslovenského testovania 5.ročníka

Aj v našej škole bola streda 25. november 2015 mimoriadny deň. Minimálne pre piatakov. celý text

ostatné | 25. 11. 2015 | Autor: Libuše Veselá

Tvorili sme na hodinách slovenského jazyka

Skratky celý text

ostatné | 12. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

...Halloween 2015 ...

...Halloween 2015 ... celý text

ostatné | 5. 11. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Slovensko bez drog

Slovensko bez drog celý text

ostatné | 28. 10. 2015 | Autor: Správce Webu

14.október - Deň otvorených dverí

14.október - Deň otvorených dverí celý text

ostatné | 15. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná