Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Vianočný koncert

Vianočný koncert

Všetky cesty domov sa zbiehajú, keď krásne Vianoce Tichú noc spievajú,
a radostné posolstvo prinášajú: celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Milada Žabková
Od Lucie do Vianoc 1

Od Lucie do Vianoc

S prichodom Vianoc začina obdobie príprav pre narodenie Božieho dieťaťa v každom ľudskom srdci. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Milada Žabková
#

Ornamentálna mapa Slovenska

Ornamentálna mapa Slovenska.
Naša škola sa už 15 rokov venuje regionálnej výchove a preto sme sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do školského projektu Ornamentálna mapa, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. celý text

ostatné | 14. 12. 2017 | Autor: Milada Žabková

Dobrý skutok

DOBRÝ SKUTOK SA POČÍTA...
Sme siedmaci zo ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách. Vydavateľstvo Libera Terra, ktoré vydáva kvalitné pracovné zošity z matematiky od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci každý rok vyhlasuje súťaž Dobrý skutok sa počíta... celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Milada Žabková

Imatrikulácia

"Čvirikajú vrabce od samého rána, že ponický prváčik školákom sa stáva!"
Utorok, 29. 11. 2017, bol slávnostným dňom pre žiakov 1. triedy.
celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Milada Žabková

TESTOVANIE-5

22. NOVEMBER 2017

Vážení rodičia, milí  priatelia školy,
    národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) uskutoční 22. novembra 2017 celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Testovanie-5 sa v našej škole uskutoční v papierovej forme a zúčastnia sa ho všetci žiaci V. ročníka. celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor: Milada Žabková

Hasičská súťaž

Memoriál Júliusa Krňana - Poltár a Jesenné preteky Plameň - Brusno celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková

Daj si čas

Naša škola prijala výzvu a zapojila sa do zábavno-súťažnej relácie pre piatakov "Daj si čas". V tejto relácii získavajú deti nové poznatky z histórie a hravou formou si preverujú nielen svoje vedomosti, ale aj šikovnosť a pohotovosť. celý text

ostatné | 13. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková
#

NA HOREHRONSKÝCH ATLETICKÝCH HRÁCH SA BLYŠŤALI MEDAILE AJ PONIČANOM

57. ročník Horehronských hier celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková

Exkurzia tretiakov na obecnom úrade

Dňa 5. októbra 2017 sa tretiaci našej Základnej školy  v rámci vyučovania regionálnej výchovy a vlastivedy zúčastnili exkurzie na Obecnom úrade. Osobne  ich privítal pán starosta Ing. Ján Beňo, prednosta úradu pán Pavol  Ondrejko, pani matrikárka Janka Ondrejková a asistentka pani Anna Trnková. Všetci ich spoločne sprevádzali a  venovali  im veľmi plodnú hodinu svojho času. celý text

ostatné | 10. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková

Šarkaniáda

Spestrili sme našim žiakom deň netradičným vyučovaním. Prečítajte si, čo o tom píšu naše deti... celý text

ostatné | 7. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková

Týždeň zdravého životného štýlu 2.10. – 6.10


podporte deti – Pešo do školy!
Na desiatu priniesť:
PO- ovocie
UT- zelenina
ST- mliečny výrobok
Št- cereálie alebo celozrnné –
Pi – Svetový deň jablka – súťaž o najkrajšie jabĺčko
celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor: Milada Žabková
MDD

MDD 2017

Pozvánka celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Týždeň modrého gombíka 2017

Týždeň modrého gombíka je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhodnotenie súťaže "Jarná výzdoba tried"

Vyhodnotenie súťaže "Jarná výzdoba tried" celý text

ostatné | 5. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Plavecký kurz

V dňoch 24. – 28. apríla sa žiaci I. stupňa zúčastnili základného a žiaci 6. ročníka zdokonaľovacieho plaveckého výcviku vo Zvolene. celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná súťaž v Turecku


Vážená p. riaditeľka, celý text

ostatné | 28. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie

PRINED – PRojek INkluzívnej EDukácie celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Čítankové kráľovstvo v 1.ročníku

Marec - mesiac knihy, bol pre usilovné včielky v 1.ročníku ZŠ veľmi zaujímavý. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ pre školský rok 2017/2018

Tešíme sa na vás celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Slávik Slovenska

Dňa 20. apríla 2017 sme sa v našej škole zapojili do 27. ročníka celoštátnej speváckej súťaže Slávik Slovenska a zorganizovali sme školské kolo. celý text

ostatné | 21. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Pokyny a informácie k zápisu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018

Zápis do 1.ročníka pre školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 23. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Internetová spolupráca škôl Etwinning - Noc s Andersenom

Internetová spolupráca škôl Etwinning - Noc s Andersenom celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam zo ŠJ


ostatné | 27. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín celý text

ostatné | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Zem spieva

Zem spieva celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Môj rytiersky profil

Dňa 9. februára 2017 sa žiaci 6. ročníka spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Silviou Šlosárovou zúčastnili na animačnom programe v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. celý text

ostatné | 10. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene 15.12.2016

Návšteva divadelného predstavenia vo Zvolene 15.12.2016 celý text

ostatné | 19. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

DEŇ ZVIERAT 2016

DEŇ ZVIERAT 2016 celý text

ostatné | 5. 10. 2016 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná