Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2017

Zmluva o nájme

37/2017/ZOP

0,00 EUR

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

07.12.2017

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

06/2017

900,00 EUR Deväťsto euro

Ing.Oľga Cilíková,PhD

Obec Poniky

27.11.2017

Dodatok č.1 k ZoD č. 16/2017

Dodatok č. 1 k ZoD 16/2017

Neuvedené

STRODOS.SK., s.r.o.,

Obec Poniky

24.11.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

36/2017/ZOP

67,00 EUR šesťdesiatsedem eur

Katarína Urbánková

Obec Poniky

23.11.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

35/2017/ZOP

10,00 EUR desať eur

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

22.11.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

34/2017/ZOP

67,00 EUR šesťdesiatsedem eur

Delta tex, s.r.o.,

Obec Poniky

21.11.2017

Dohoda o bezlatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

33/2017/ZOP

nula

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

13.11.2017

Zápis o prijatí klienta a zmluva o poskytovaní právnej službyZápis o prijatí klienta a zmluva o poskytovaní právnej služby

87/2017

100 + DPH - režijny paušál (§ 16 ods. 3. zak. 655/2004)

Obec Poniky

JUDr. Bohumil NOVÁK, advokát

06.11.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

32/2017/ZOP

60,00 EUR šesťdesiat eur

Ján Slávik

Obec Poniky

05.11.2017

Zmluva o dielo

19102017

27€/1hodina za posyp a plhovanie, 5€/1 deň pohotovosť, 30€/1 hodina odvoz snehu

AGRO-PONIKY s.r.o.

Obec Poniky

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

15/2017

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Jozef Šajgal

Obec Poniky

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

10/2017

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Jana Valentová

Obec Poniky

25.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

31/2017/ZOP

37,00 EUR tridsaťsedem

Anna Trnková

Obec Poniky

25.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

53/2006

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Anna Mikulášová

Obec Poniky

20.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

52/2006

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Anna Mikulášová

Obec Poniky

20.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

51/2006

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Anna Mikulášová

Obec Poniky

13.10.2017

Dohoda o bezlatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

30/2017/ZOP

nula

ZŠ s MŠ Š. Žáryho, PONIKY

Obec Poniky

04.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

14/2017

3,32 EUR tri uerá tridsaťdva centov

Anna Piačeková

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

38/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Futbalový klub Šalková - FK1

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

37/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

36/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

35/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Dobrovoľný hasičský zbor Poniky

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

34/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Základná umelecká škola Stožok

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

33/2017

10,00 EUR Desať €/hod

Športový klub OPL

Obec Poniky

02.10.2017

Zmluva o budúcej zmluve

32/2017

10,00 EUR Desať € /hod

Obec Dúbravica

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: