Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

68/2009/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Anna Šávoltová

Obec Poniky

07.03.2018

Dodatok č. 15 k Nájomnej zmluve č. 9/2003

15_9/2003

482 200,00 EUR

OPL spol. s.r.o.

Obec Poniky

06.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2018

600,00 EUR Šesťsto euro

Základná organizácia SZPB v zastúpení Máriou Magnovou

Obec Poniky

28.02.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

14/2018

nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

20.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

38/2010/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ján Ondrejko

Obec Poniky

20.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

72/2009/HROB

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ján Ondrejko

Obec Poniky

20.02.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

1/2018/HROB

1,66 EUR jedno euro šesťdesiat šesť centov

Ján Ondrejko

Obec Poniky

16.02.2018

Zmluva č.2/2018 o reklamnej a propagačnej činnosti

11/2017

220,00 EUR Dvestodvadsať euro

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť

Obec Poniky

16.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

10/2018

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc euro

ŠK OPL Poniky

Obec Poniky

08.02.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

9/2018

nula

OZ Hradisko na kláštore Ponická Huta

Obec Poniky

08.02.2018

Dohoda o bezlatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

8/2018

nula

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obec Poniky

07.02.2018

Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti

2/2018

220,00 EUR Dvestodvadsať euro

Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť

Obec Poniky

30.01.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

7/2018

nula

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obec Poniky

30.01.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

6/2018

nula

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obec Poniky

30.01.2018

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

5/2018

nula

Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s.

Obec Poniky

29.01.2018

Dohoda o bezlatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

4/2018

nula

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho

Obec Poniky

23.01.2018

Dohoda o cene uzatvorená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách

3/2018

14,40 EUR štrnásť eur 40/100

Obec Poniky

Banskobystrická regionálna správa ciest

23.01.2018

Dohoda o bezplatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti

2/2018

nula

Poľovnícke združenie, Bukovina Poniky

Obec Poniky

15.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2018

37,00 EUR tridsaťsedem

Božena Bukvajová

Obec Poniky

15.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

31/2016

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ľubomír Klementis

Obec Poniky

11.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

102/2009

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Ján Kosec

Obec Poniky

22.12.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40/2017/ZOP

nula

PZ Bukovina Poniky

Obec Poniky

22.12.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

39/2017/ZOP

nula

Cirkevný zbor EACV na Slovensku Poniky

Obec Poniky

22.12.2017

Dohoda o bezlatnom jednorázovom využití nehnuteľnosti - kultúrny dom Poniky

38/2017/ZOP

nula

OZ Vladária

Obec Poniky

22.12.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

8/2017

3,32 EUR tri eurá tridsaťdva centov

Michal Štecz

Obec Poniky

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: