Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá

Tlačivo

Vznik a zánik daňovej povinnosti - vzor tlačiva

vzor tlačiva na náhlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti v zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady

vznik_zanik_dp_582.pdf Stiahnuté: 25x | 27.04.2017

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady

žiadosť v zmysle VZN 7/2012

ziadost_odpady_2014.pdf Stiahnuté: 22x | 27.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

žiadosť sa podáva spravidla najmenej 30 dní pred plánovaným výrubom dreviny.

ziadost_vyrub.doc Stiahnuté: 36x | 27.04.2017

Kolaudačné rozhodnutie

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia

ziadost_kr.pdf Stiahnuté: 25x | 27.04.2017

Stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_sp_1.pdf Stiahnuté: 38x | 27.04.2017

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlásenie udržiavacích prác

udrziavace_prace.pdf Stiahnuté: 21x | 27.04.2017

Daň za psa

Oznámenie vzniku, zániku daňovej povinnosti k dani za psa

dan_pes.pdf Stiahnuté: 23x | 27.04.2017

Súpisné a orientačné číslo - určenie

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

urcenie_sc.pdf Stiahnuté: 25x | 27.04.2017

Súpisné a orientačné číslo - zrušenie

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla

zrusenie_sc.pdf Stiahnuté: 21x | 27.04.2017

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebných úprav

stavebne_upravy.pdf Stiahnuté: 25x | 27.04.2017

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby

drobna_stavba.pdf Stiahnuté: 39x | 27.04.2017

Stránka

  • 1