Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2017

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby

2017/29

400,00 EUR štyristo

JUDr. Blanka Gondová

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

29.06.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.A11082618

2017/28

5,66 EUR päť eur šesťdesiatšesť centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.06.2017

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/27

30,42 EUR tridsať eur štyridsaťdva centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

27.06.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/26

0,42 EUR štyridsaťdva centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.06.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

2017/25

144,37 EUR jedenstoštyridsaťštyri eur tridsaťsedem centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

23.06.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie

2017/24

0,83 EUR osemdesiattri centov

Orange Slovensko, a.s.

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.06.2017

Darovacia zmluva

2017/23

100,00 EUR jedensto eur

Občianske združenie "Ponickje deti"

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

13.06.2017

Darovacia zmluva

2017/22

50,00 EUR päťdesiat eur

Občianske združenie Hradisko na Kláštore - Ponická Huta

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

01.06.2017

Kúpna zmluva č. 3/OPL/2017

2017/21

3,60 EUR tri eur šesťdesiat centov

Stanislav Výbošťok

Obecný podnik lesov, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1