Obsah

Drevo


Cenník surového dreva  OPL Poniky platný od 1.2.2017

Platnosť cenníka : od 01.02.2017 do odvolania


Cenník dreva v PDF - (478 KB STIAHNUŤ)


Cenník surového dreva OPL Poniky platny od 1.2.2017 Ihličnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja (expedičný sklad OPL a jednotlivé OM), bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 1,50 €/m³ bez DPH/ 1,80€ /m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy ihličnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň SM/JD BO SC SM/JD BO SC SM/JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm x x x x x x 85 102 75 90 85 102 80 96 65 78 75 90
3/ 30-39 cm 110 132 100 120 130 156 105 126 80 96 105 126 87 104,4 70 84 90 108
4/ 40-49 cm 115 138 110 132 140 168 110 132 85 102 120 144 87 104,4 70 84 90 108
5/ 50-59 cm 120 144 115 138 150 180 110 132 85 102 120 144 87 104,4 70 84 90 108
6/     60+ cm 125 150 120 144 160 192 115 138 90 108 125 150 88 105,6 72 86,4 95 114
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň SM/JD BO SC SM/JD BO SC SM/JD BO SC
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm 58 69,6 58 69,6 58 69,6 48 57,6 48 57,6 48 57,4 x x x x x x
2/ 20-29 cm 78 93,6 60 72 68 81,6 66 79,2 49 58,8 54 64,8 48 57,6 40 48 45 54
3/ 30-39 cm 84 100,8 62 74,4 75 90 68 81,6 50 60 56 67,2 48 57,6 40 48 45 54
4/ 40-49 cm 84 100,8 62 74,4 75 90 68 81,6 50 60 56 67,2 48 57,6 40 48 45 54
5/ 50-59 cm 84 100,8 62 74,4 75 90 68 81,6 50 60 56 67,2 48 57,6 40 48 45 54
6/     60+ cm 85 102 65 78 77 92,4 70 84 51 61,2 57 68,4 55 66 45 54 50 60
Kvalita žrde vláknina

palivové
drevo
ihličnaté

      samovýroba
ihličnaté
           
dĺžka 2-4m ihličnaté ihličnatá 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ s DPH            
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.            
37 44,4 28 39,6 16,66 20 26,04 31,25 7 4 10,94 6,25            

 * všetky ceny sú bez DPH


Cenník surového dreva OPL Poniky platný od 1.02.2017 Listnaté

Ceny sú uvedené v €/m³

Jednotkové ceny platia pre miesto predaja (expedičný sklad OPL a OM), bez naloženia na dopravný prostriedok.

Nakladanie a skladanie dopravného prostriedku (čelný nakladač, hydraulická ruka) 2,00 €/m³bez DPH, 2,40 €/m³ s DPH

Individuálny výber jednotlivých sortimentov + 5%/m³

Špeciálne požiadavky : na dĺžku + 5%/m³, na hrúbku + 5%/m³

Cena za 1m³ priemyselné výrezy listnaté merané v kôre :

Kvalita I. trieda II. trieda III. A trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm x x x x x x 60 72 130 156 60 72 55 66 80 96 47 56,4
3/ 30-39 cm 200 240 300 360 100 120 100 120 190 228 63 75,6 70 84 150 180 55 66
4/ 40-49 cm 230 276 360 432 105 126 110 132 220 264 70 84 70 84 180 216 60 72
5/ 50-59 cm 250 300 420 504 110 132 120 144 240 288 73 87,6 70 84 180 216 65 78
6/     60+ cm 270 324 450 540 115 138 130 156 260 312 76 91,2 75 90 200 240 70 84
Kvalita III. B trieda III. C trieda III. D trieda
Hrúbkový stupeň BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké BK/JH/HB/BZ a p. DB/JS/BT a p. list. Mäkké
Stredný priemer bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
1/    -19 cm x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2/ 20-29 cm 50 60 90 108 48 57,6 50 60 90 108 45 54 48 57,6 60 72 44 52,8
3/ 30-39 cm 55 66 125 150 50 60 52 62,4 95 114 45 54 48 57,6 70 84 44 52,8
4/ 40-49 cm 60 72 130 156 52 62,4 52 62,4 100 120 45 54 48 57,6 70 84 44 52,8
5/ 50-59 cm 60 72 140 168 54 64,8 52 62,4 105 126 45 54 48 57,6 70 84 44 52,8
6/     60+ cm 60 72 150 180 56 67,2 52 62,4 100 132 45 54 48 57,6 70 84 44 52,8
Kvalita vláknina vláknina palivové drevo listnaté tvrdé       palivové drevo listnaté mäkké       samovýroba listnaté tvrdé    
dĺžka 2-4m listnatá tvrdá listnatá mäkká 1 prm 1 m³ 1 prm 1 m³ 1 prm s DPH 1 m³ s DPH    
bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH hrúbie nehrúb. hrúbie nehrúb.    
42 50,4 31 37,2 22,68 27,216 42 50,4 20,52 24,624 38 45,6 8 5 14,81 9,26    

 * všetky ceny sú bez DPH