Obsah

Doprava


Ceny dopravy dreva, platnosť od 1.8.2016 (ceny sú uvedené bez DPH).
 

Cena dopravy ihličnatého dreva
Vzdialenosť v km Sólo v €/m³ Vlek v €/m³
cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
00 - 10 km 5,00 6,00 4,00 4,80
11 - 20 km 6,00 7,20 5,00 6,00
21 - 30 km 7,00 8,40 6,00 7,20
31 - 40 km 8,00 9,60 7,00 8,40
41 - 50 km 9,00 10,80 8,00 9,60
51 - 60 km 10,00 12,00 9,00 10,80
61 - 70 km 11,00 13,20 10,00 12,00
Za každých ďalších 10 km 0,50 €/m³ bez DPH
Nakladanie 1,50 1,80 1,50 1,80
Skladanie 1,50 1,80 1,50 1,80
           
           
Cena dopravy listnatého dreva
Vzdialenosť v km Sólo v €/m³ Vlek v €/m³
cena bez DPH cena s DPH cena bez DPH cena s DPH
00 - 10 km 6,50 7,80 5,20 6,24
11 - 20 km 7,80 9,36 6,50 7,80
21 - 30 km 9,10 10,92 7,80 9,36
31 - 40 km 10,40 12,48 9,10 10,92
41 - 50 km 11,70 14,04 10,40 12,48
51 - 60 km 13,00 15,60 11,90 14,28
61 - 70 km 14,30 17,16 13,20 15,84
Za každých ďalších 10 km 0,70 €/m³ bez DPH
Nakladanie 2,00 2,40 2,00 2,40
Skladanie 2,00 2,40 2,00 2,40

 

Cena dopravy pre občanov Poník pri kúpe produktov OPL Poniky spol s r. o. je 3 €/ m³ + DPH pri doprave vrámci obce Poniky
Cena služieb nákladného autumobilu a nakladačov OPL Poniky spol s r. o. je 30 €/ hod + DPH pri doprave vrámci obce Poniky
Cena dopravy v rámci HS OPL Poniky spol s r. o. je 3 €/ m³ + nakladanie a skladanie pri preprave dreva medzi vlastnými skladmi