Navigácia

Obsah

19.04.2018

Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho Poniky Vás pozýva na ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2018/2019

Detail

19.04.2018

DOD ZŚ s MŠ Poniky

Deň otvorených dverí a tvorivé dielničky

Základná škola s materskou školou Štefana Žáryho  Poniky - materská škola Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ V MŠ a TVORIVÉ DIELNIČKY pre mamičky a detičky. 

Detail

17.04.2018

Výsledky zápasov

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky.

Detail

11.04.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta Obce Poniky 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.

Detail

10.04.2018

Škôlkari a Deň otvorených dverí v ZŠ

Škôlkari a Deň otvorených dverí v ZŠ

Dňa 28. 3. 2018 sa v Základnej škole s materskou školou Štefana Žáryho otvorili dvere pre všetkých. Ani my sme si túto príležitosť nenechali ujsť a navštívili sme našich kamarátov prváčikov.

Detail

25.04.2018

Zber triedeného odpadu

plasty, papier, sklo, kovy

Detail

30.04.2018

Stavanie "mája"

postavenie mája + vystúpenie DFS Vánok

Obec Selce

30.04.2018

Stavanie mája

postavenie mája + vystúpenie DFS Vánok

Obec Selce

30.04.2018

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

04.05.2018

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová