Navigácia

Obsah

29.12.2017

KONKURZ - FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN, popredný umelecký kolektív Slovenska   v súvislosti s prípravou programu „ Letokruhy nášho času“  k  60. výročiu  svojho vzniku v roku   2018 

Detail

19.12.2017

dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.

Detail

14.12.2017

Vianočný koncert

Vianočný koncert Všetky cesty domov sa zbiehajú, keď krásne Vianoce Tichú noc spievajú, a radostné posolstvo prinášajú:

Detail

14.12.2017

Od Lucie do Vianoc 1

Od Lucie do Vianoc

S prichodom Vianoc začina obdobie príprav pre narodenie Božieho dieťaťa v každom ľudskom srdci.

Detail

14.12.2017

Ornamentálna mapa Slovenska

Ornamentálna mapa Slovenska. Naša škola sa už 15 rokov venuje regionálnej výchove a preto sme sa v školskom roku 2017/2018 zapojili do školského projektu Ornamentálna mapa, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov.

Detail

22.01.2018

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová

03.02.2018

Skoky na lyžiach

súťaž

Obec Selce

04.02.2018

RND "To nemá chybu"

Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla o 16,00 hod. Vstupenky je možné zakúpiť na Obecnom úrade v Selciach v úradných hodinách od 8. januára 2018.

Obec Selce

05.02.2018

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

09.02.2018

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová