Navigácia

Obsah

10.08.2017

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií.

Detail

09.08.2017

Ponické kiare 2017

Prihláste sa na 3. ročník a zmerajte si sily na 3-km trati s priemerným stúpaním 8,3%. Rekord trate drží víťaz prvých dvoch ročníkov Jozef Korýtko časom 10:14 min.. Termín pretekov sme posunuli o týždeň na 9. septembra 2017. Využite zvýhodnené štartovné 5,- eur pri prihlásení sa do 30.8.2017. Víťazi mužských a ženských kategórií získajú tradične kvalitný cyklistický dres a všetci si pochutnajú na dobrom guláši. Chýbať nebude ani v tomto roku tombola so zaujímavými cenami Prihlasovací formulár: preteky.poniky.sk

Detail

03.08.2017

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 2.8.2017, 15.00 hod do odvolania.

Detail

11.07.2017

Rozhovor konateľa Obecného podniku lesov, spol. s r.o. Poniky v časopise LES a LETOKRUHY

V časopise LES a LETOKRUHY jún 2017 bol zverejnený rozhovor s konateľom Obecného podniku lesov, spol. s r.o. Poniky Ing. Jurajom Piarom

Detail

11.07.2017

Údržba cesty č. 2420 - Poniky- Šalková

Obec Poniky oznamuje občanom, že Regionálna správa ciest Banská Bystrica bude od 12.7. 2017 vykonávať údržbu cesty III.triedy č. 2420 ( Poniky - Šalková) v rozsahu kladenia nového koberca v troch úsekoch. Cesta bude zabezpečená dopravným značením. Prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť.

Detail

19.08.2017

Deň obce Lučatín 19.8.2017

Pozývame všetkých na Deň obce Lučatín 2017, ktorý sa uskutoční v sobotu 19.8.2017. Bližšie info v prílohe

Obec Lučatín

21.08.2017

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

23.08.2017

Zber komunálneho odpadu

v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta

Detail

25.08.2017

Zber papiera

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť papier pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

28.08.2017

Vatra SNP

zapálenie povstaleckej vatry

Obec Selce