Navigácia

Obsah

Termíny zberu odpadu


Termíny zberu komunálneho, triedeného a nebezpečného odpadu v obci Poniky a častiach obce Ponická Huta a Ponická Lehôtka v roku 2017.

zber 2017