Navigácia

Obsah

Ponický spravodajca


Ponický spravodajca sú neperiodické noviny obce Poniky, ktoré sú obyvateľom Poník distribuované bezplatne.


Posledné číslo Ponického spravodajcu:

PS 3/2017 júl- október 2017

 

 

ps22017 apríl - jún 2017 /foto príloha

 

 
Ponický spravodajca

 

 

január - februára 2017

 

 

 

 


 

Elektronické verzie jednotlivých čísel nájdete tu.

 

Korektúra  textu: Mgr. Veronika Ďurovčíková  
  E-mail: spravodajca@poniky.sk  
     
Redakčná rada Ponického spravodajcu: Mária Káľavská členka
  Mgr. Mária Janovčíková členka
  Nicolas Kača člen
  Ing. Ján Matula člen
  Pavol Ondrejko člen
  Juraj Piaček člen
  Michal Šávotl člen
  Lukáš Šimčík člen