Navigácia

Obsah

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Typ: ostatné
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

 

 

 

Podľa § 14 odsek 5 zákona „obec Poniky zverejnuje záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom

Obec Poniky oznemuje,  že do tohotoho dokumentu možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese :

Obecný úrad v Ponikách 

Malá Stráňa  32

976 33 Poniky

 

 a tiež na www.poniky.sk a na úradných tabuliach obce.

 


Prílohy

Vytvorené: 27. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 08:05
Autor: Správce Webu