Navigácia

Obsah

Výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu

Typ: ostatné
Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu - REFERENT EKONOMIKY

Hlavné pracovné činnosti: personalistika a mzdy, správa miestnych daní a poplatkov, rozpočtovníctvo

Kvalifikačné požiadavky:

 • minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie II stupňa výhodou
 • prax v odbore ekonomiky a financovania min. 3 roky
 • znalosti príslušných zákonov v oblasti obecného zriadenia, účtovníctva a rozpočtovníctva

 

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:

 • analytické a logické schopnosti
 • znalosť práce s MS Office
 • flexibilita a kreativita
 • dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • bezúhonnosť
 •  znalosť z prípravy projektov a žiadostí o NFP vítaná
 • vodičský preukaz sk. B
 • znalosť SW URBIS vítaná

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania, motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

 

Predpokladaný možný nástup od 1.11.2017, prípadne podľa dohody.

Platové podmienky: v zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme

 

Uchádzač doručí v termíne  do 18. 10. 2017 svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „REFERENT EKONOMIKY“ na adresu:

 

Obecný úrad Poniky,

Malá Stráňa 32

976 33 Poniky

 

alebo elektronicky doručením mailu s predmetom  „REFERENT EKONOMIKY“  na adresu

poniky@poniky.sk .

 

Pohovor s uchádzačmi sa uskutoční na základe pozvánky na pohovor. Obecný úrad si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov. Bližšie informácie na čísle 0910 912 821.


Vytvorené: 4. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2017 07:48
Autor: Správce Webu