Navigácia

Obsah

Všeobecno záväzné nariadenia

Typ: ostatné
prijaté na 22. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poniky

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2/2018 trhový poriadok
VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného  útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky


Prílohy

Vytvorené: 16. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2018 21:06
Autor: Správce Webu