Navigácia

Obsah

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Typ: ostatné | náš tip
Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 1Obec Poniky, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia  §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30 aktualizuje Územný plán sídelného útvaru Poniky a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona

 

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7

(ďalej "Návrh")

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Poniky na verejné nahliadnutie po dobu

od 20.10.2017 do 20.11.2017.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www. poniky.sk alebo www.erstar.sk.

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Obecný úrad Poniky, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do

20.11.2017.

 

 

Ing. arch. Pavel Bugár v.r.

odborne spôsobilý pre obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

 

Ing. Ján Beňo v.r.

starosta obce Poniky

 

 


 

 

 

 


Vytvorené: 20. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 10. 2017 19:20
Autor: Správce Webu