Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Ponické kiare 2017

Prihláste sa na 3. ročník a zmerajte si sily na 3-km trati s priemerným stúpaním 8,3%. Rekord trate drží víťaz prvých dvoch ročníkov Jozef Korýtko časom 10:14 min.. Termín pretekov sme posunuli o týždeň na 9. septembra 2017. Využite zvýhodnené štartovné 5,- eur pri prihlásení sa do 30.8.2017.
Víťazi mužských a ženských kategórií získajú tradične kvalitný cyklistický dres a všetci si pochutnajú na dobrom guláši.
Chýbať nebude ani v tomto roku tombola so zaujímavými cenami
Prihlasovací formulár: preteky.poniky.sk celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Banská Bystrica od 2.8.2017, 15.00 hod do odvolania. celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Údržba cesty č. 2420 - Poniky- Šalková

Obec Poniky oznamuje občanom, že Regionálna správa ciest Banská Bystrica bude od 12.7. 2017 vykonávať údržbu cesty III.triedy č. 2420 ( Poniky - Šalková) v rozsahu kladenia nového koberca v troch úsekoch. Cesta bude zabezpečená dopravným značením. Prosíme o zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť. celý text

ostatné | 11. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
PK 2017

Ponickými kiarmi 2017

Prihláste sa na 3. ročník a zmerajte si sily na 3-km trati s priemerným stúpaním 8,3%.
Rekord trate drží víťaz prvých dvoch ročníkov Jozef Korýtko časom 10:14 min.
Termín pretekov sme posunuli o týždeň na 9. septembra 2017.

Využite zvýhodnené štartovné 5,- eur pri prihlásení sa do 30.8.2017.
Víťazi mužských a ženských kategórií získajú tradične kvalitný cyklistický dres a všetci si pochutnajú na dobrom guláši.
Chýbať nebude ani v tomto roku tombola so zaujímavými cenami

celý text

ostatné | 20. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Štatistické zisťovanie

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnosti. Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Na Slovensku do tohto zisťovania vybraných 270 obcí a medzi nimi aj naša obec. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta. celý text

ostatné, náš tip | 19. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
srotaj kolembaj

Sprievod detských súborov a pásmo "Šrôtaj, kolembaj..."

v ktorom účinkovali DFS Ondrášek z Brna, Kornička z Trenčína celý text

ostatné | 13. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
odkazujem domov

"Odkazujem domov... "

pásmo venované jubilantom Jánovi Palovičovi a Jánovi Močkovi.

celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Krojovaný svadobný sprievod Ponikami

21. ročník DFF Zdola ponickýho mly celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Ekumenické služby Božie v evanjelickom kostole

Ekumenické služby Božie v evanjelickom kostole v Ponikách

konané pri príležitosti 21. ročníka DFF Zdola ponickýho mlyna celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Jubilanti DFF 2017

Zápis jubilantov do pamätnej knihy obce Poniky

Pri príležitosti 21. ročníka DFF Zdola ponickýho mlyna sa uskutočnil zápis jubilantov Jána Paloviča, Jána Močka a ĽH Pecníkovci do pamätnej knihy obce Poniky.
celý text

ostatné | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam - detská poradňa

Z dôvodu čerpania  dovolenky sa detská poradňa 12.07.2017 nebude konať. Najbližšia poradňa bude opäť 16.08.2017 celý text

ostatné | 7. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

O PONICKÚ FUJARKU - výsledky

Výsledky celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu